2258 NOF Jentekurs

Mål

Innføring i artsbestemming, innføring i fuglelokaliteter og miljøutfordringer knyttet til disse i Norge, innføring i organisasjonsarbeid med tanke på å starte studiesirkler.

Målgruppe

Jenter over 16 år, 10-16 år med følge

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Innføringskurs for å bygge opp interesse for ornitologi blant jenter i Norge. Samarbeid med Sveriges Ornitologiske Forening (SOF). Helgekurs med vekslende teori (6 timer) og praksis (10 timer)

1. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Artsbestemming

Stikkord

Fugler i flukt, sjøfugl, hagefugl, ringmerking

Arbeidsform og gjennomføring

1,5t teori om viktige trekk for identifisering av fugl. 10t praksis i grupper på 5 med veiledning av erfarne ornitologer.

Problemstillinger

Kunne dyktiggjøre seg for å delta i feltarbeid der identifikasjon er et vesentlig kriterium

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Ornitologi i Norge

Stikkord

Fuglelokaliteter i Norge, miljøproblemer i norsk fuglefauna

Arbeidsform og gjennomføring

2t teori

Problemstillinger

Bli klar over de viktigste lokalitetene og utfordringene disse står overfor knyttet til ulike miljøproblemer (forurensing og inngrep i biotopene).

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Organisasjonsarbeid

Stikkord

Norsk Ornitologisk Forening, Sveriges Ornitologiske Forening, Bombevarslersystem Studiesirkler Ornitologi som hobby og fag

Arbeidsform og gjennomføring

2,5t teori

Problemstillinger

Sette deltakerne i stand til å identifisere hvilket nivå de kan engasjere seg på, herunder forberedelse til å sette igang studiesirkler i Norge (basert på erfaring fra Sverige)

Litteratur/materiell for deltakerne

Krav om kikkert/teleskop for deltakere (praktisk kurs)

Krav til lærer/instruktør

Faglig ansvarlig: Hovedfag i biologi eller tilsvarende relevant utdanning på samme nivå Forelesere: Bred erfaring i faget Veiledere i felt: Bred erfaring i felt

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

I/A (forutsettes kjent i forkant)

Opplegg for evaluering

Vurdering av deltakelse på eventuelle studiesirkler. Debriefing av veilederteam i etterkant av kurset.