2258 NOF Jentekurs

Godkjent for 8–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Innføring i artsbestemming, innføring i fuglelokaliteter og miljøutfordringer knyttet til disse i Norge, innføring i organisasjonsarbeid med tanke på å starte studiesirkler.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jenter over 16 år, 10-16 år med følge

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 10
Tema
Artsbestemming

Stikkord
Fugler i flukt, sjøfugl, hagefugl, ringmerking

Arbeidsform og gjennomføring
1,5t teori om viktige trekk for identifisering av fugl. 10t praksis i grupper på 5 med veiledning av erfarne ornitologer.

Problemstillinger
Kunne dyktiggjøre seg for å delta i feltarbeid der identifikasjon er et vesentlig kriterium

2. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Ornitologi i Norge

Stikkord
Fuglelokaliteter i Norge, miljøproblemer i norsk fuglefauna

Arbeidsform og gjennomføring
2t teori

Problemstillinger
Bli klar over de viktigste lokalitetene og utfordringene disse står overfor knyttet til ulike miljøproblemer (forurensing og inngrep i biotopene).

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Organisasjonsarbeid

Stikkord
Norsk Ornitologisk Forening, Sveriges Ornitologiske Forening, Bombevarslersystem Studiesirkler Ornitologi som hobby og fag

Arbeidsform og gjennomføring
2,5t teori

Problemstillinger
Sette deltakerne i stand til å identifisere hvilket nivå de kan engasjere seg på, herunder forberedelse til å sette igang studiesirkler i Norge (basert på erfaring fra Sverige)

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Krav om kikkert/teleskop for deltakere (praktisk kurs)
I/A (forutsettes kjent i forkant)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Faglig ansvarlig: Hovedfag i biologi eller tilsvarende relevant utdanning på samme nivå Forelesere: Bred erfaring i faget Veiledere i felt: Bred erfaring i felt

Avsluttende prøve/eksamen

Vurdering av deltakelse på eventuelle studiesirkler. Debriefing av veilederteam i etterkant av kurset.

Utfyllende opplysninger

Innføringskurs for å bygge opp interesse for ornitologi blant jenter i Norge. Samarbeid med Sveriges Ornitologiske Forening (SOF). Helgekurs med vekslende teori (6 timer) og praksis (10 timer)