2256 Sangfugler - å lære dem og kjenne

Godkjent for 4–21 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset tar kun for seg de såkalte "sangerne", dvs løvsanger, munk, sivsanger og lignende.
Alle deltakerne skal kunne kjenne igjen sangen til alle de norske hekkefuglene som gjennomgås i kurset. Deltakerne skal også ha godt grunnlag for å kunne kjenne igjen andre europeiske arter.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som ønsker å lære å kjenne igjen fugler på sangen.

Innhold

1. samling
TuL: 2
Tema:
Oversikt over arter og locustella

Stikkord:
Litteratur, arbeidsform, gresshoppesanger, elvesanger, sumpsanger

Arbeidsform:
Avspilling av lyd og diskusjon

Problemstillinger:
Hvordan lytte?

2. samling
TuL: 2
Tema:
Phylloscopus

Stikkord:
Repetisjon. Løvsanger, gransanger, bøksanger, lappsanger, østsanger

Arbeidsform:
Avspilling av lyd og diskusjon

Problemstillinger:
Like i utseende, forskjellige i sang

3. samling
TuL: 2
Tema:
Acrocephalus

Stikkord:
Repetisjon. Rørsanger, sivsanger, myrsanger, busksanger, trostesanger

Arbeidsform:
Avspilling av lyd og diskusjon

Problemstillinger:
Myrsanger - busksanger - Hører du forskjell?

4. samling
TuL: 2
Tema:
Hippolais

Stikkord:
Repetisjon. Gulsanger, spottesanger, dvergspottesanger

Arbeidsform:
Avspilling av lyd og diskusjon

Problemstillinger:
Hvor mange arter kan gulsangeren herme etter?

5. samling
TuL: 2
Tema:
Sylvia

Stikkord:
Repetisjon. Munk, hagesanger, tornsanger, møller, hauksanger

Arbeidsform:
Avspilling av lyd og diskusjon

Problemstillinger:
Munk og hagesanger - lær forskjellen

6. samling
TuL: 2
Tema:
Ikke norske arter

Stikkord:
Repetisjon. Hovedsaklig syliva-arter og etter deltakerenes ønske

Arbeidsform:
Avspilling av lyd og diskusjon

7. samling
TuL: 3
Tema:
Felttrening del 1

Stikkord:
Løvsanger, gransanger o.a. TIdlige arter på plass.

Arbeidsform:
Ekskursjon til passende lokaliteter, lytting og diskusjon.

Problemstillinger:
Virker teorien i praksis?

8. samling
TuL: 3
Tema:
Felttrening del 2

Stikkord:
Alle dagsangere på plass.

Arbeidsform:
Ekskursjon til passende lokaliteter, lytting og diskusjon.

Problemstillinger:
Virker teorien i praksis?

9. samling
TuL: 3
Tema:
Felttrening del 3

Stikkord:
Nattsangere, myrsanger, gresshoppesanger o.a.

Arbeidsform:
Ekskursjon til passende lokaliteter, lytting og diskusjon.

Problemstillinger:
Virker teorien i praksis?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

Bok med 3 stk CD og veiledende tekster: Field Guide Warbler Songs and Calls Britain and Europe. Forfatter: Geoff Sample År: 2003 Forlag: Collins

For lærer/instruktør:

Alle lydopptak av artene som behandles egner seg.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

  • Oversikt over aktuelle arter.
  • En del kjennskap til de sentrale artene som skal behandles.