2256 Sangfugler - å lære dem og kjenne

Mål:

Kurset tar kun for seg de såkalte "sangerne", dvs løvsanger, munk, sivsanger og lignende. Alle deltakerne skal kunne kjenne igjen sangen til alle de norske hekkefuglene som gjennomgås i kurset. Deltakerne skal også ha godt grunnlag for å kunne kjenne igjen andre europeiske arter.

Målgruppe:

Alle som ønsker å lære å kjenne igjen fugler på sangen.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer uten lærer: 2

Tema:

Oversikt over arter og locustella

Stikkord:

Litteratur, arbeidsform, gresshoppesanger, elvesanger, sumpsanger

Arbeidsform:

Avspilling av lyd og diskusjon

Problemstillinger:

Hvordan lytte?

2. samling

Timer uten lærer: 2

Tema:

Phylloscopus

Stikkord:

Repetisjon. Løvsanger, gransanger, bøksanger, lappsanger, østsanger

Arbeidsform:

Avspilling av lyd og diskusjon

Problemstillinger:

Like i utseende, forskjellige i sang

3. samling

Timer uten lærer: 2

Tema:

Acrocephalus

Stikkord:

Repetisjon. Rørsanger, sivsanger, myrsanger, busksanger, trostesanger

Arbeidsform:

Avspilling av lyd og diskusjon

Problemstillinger:

Myrsanger - busksanger - Hører du forskjell?

4. samling

Timer uten lærer: 2

Tema:

Hippolais

Stikkord:

Repetisjon. Gulsanger, spottesanger, dvergspottesanger

Arbeidsform:

Avspilling av lyd og diskusjon

Problemstillinger:

Hvor mange arter kan gulsangeren herme etter?

5. samling

Timer uten lærer: 2

Tema:

Sylvia

Stikkord:

Repetisjon. Munk, hagesanger, tornsanger, møller, hauksanger

Arbeidsform:

Avspilling av lyd og diskusjon

Problemstillinger:

Munk og hagesanger - lær forskjellen

6. samling

Timer uten lærer: 2

Tema:

Ikke norske arter

Stikkord:

Repetisjon. Hovedsaklig syliva-arter og etter deltakerenes ønske

Arbeidsform:

Avspilling av lyd og diskusjon

7. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Felttrening del 1

Stikkord:

Løvsanger, gransanger o.a. TIdlige arter på plass.

Arbeidsform:

Ekskursjon til passende lokaliteter, lytting og diskusjon.

Problemstillinger:

Virker teorien i praksis?

8. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Felttrening del 2

Stikkord:

Alle dagsangere på plass.

Arbeidsform:

Ekskursjon til passende lokaliteter, lytting og diskusjon.

Problemstillinger:

Virker teorien i praksis?

9. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Felttrening del 3

Stikkord:

Nattsangere, myrsanger, gresshoppesanger o.a.

Arbeidsform:

Ekskursjon til passende lokaliteter, lytting og diskusjon.

Problemstillinger:

Virker teorien i praksis?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Bok med 3 stk CD og veiledende tekster: Field Guide Warbler Songs and Calls Britain and Europe. Forfatter: Geoff Sample År: 2003 Forlag: Collins

Krav til lærer/instruktør:

Oversikt over aktuelle arter. En del kjennskap til de sentrale artene som skal behandles.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Alle lydopptak av artene som behandles egner seg.

Opplegg for evaluering: