225 Personell til skadefelling av ulv

Godkjent for 19–25 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om utførelse og organisering av skadefelling av ulv.

 • Lære om forvaltning av arten og dens biologi.
 • Lære om artens adferd.
 • Lære om utøvelse av skadefelling av arten.
 • Lære om aktuelle skyteøvelser for arten.
 • Lære om skuddplassgransking og krav til ettersøk for arten.
 • Lære om organisering av kommunale skadefellingslag og mediehåndtering.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Personell på kommunale skadefellingslag.

Innhold

Samling 1: Gjennomføres lokalt. Timer med lærer: 3

Tema:

 • Organisering av kommunale skadefellingslag, erfaringer.
 • Det offentliges rolle ved skadefelling/lisensjakt.
 • Forvaltning av arten.
 • Registrering, info, kursopplegg.
 • Organisering av kommunale skadefellingslag.
 • Politiets rolle ved skadefelling/ ettersøk rovdyr/ faunakriminalitet.
 • Fylkesmannens rolle ved skadefelling/ ettersøk av rovvilt.
 • SNO’s rolle ved skadefelling/ ettersøk av rovvilt.

Samling 2: Gjennomføres lokalt. Timer med lærer: 8

Tema:

 • Artens biologi og adferd.
 • Erfaring fra gjennomføring av skadefelling i praksis.
 • Håndtering av aktivister/demonstranter.
 • Mediehåndtering.
 • Sporing, søk og jakt med hund.
 • Skyte instruksjon.
 • Biologi og atferd hos ulv
 • Erfaringer fra skadefelling
 • Samarbeid ved skarpe oppdrag
 • Håndtering av aktivister
 • Mediehåndtering
 • Luktdiskriminering, sporing av rovvilt
 • Våpen og mekanismer
 • Tilpasning av jaktgeværet
 • Instruksjon av skytestilinger
 • Instruksjon i skyting, hurtig og sikker skyting på korte avstander.
 • Trening på skyte oppgaver
 • Skyting på rovviltfigurer

Samling 3: Gjennomføres lokalt. Timer med lærer: 8

Tema:

 • Praktisk organisering av kommunale fellingslag,
 • Repetisjon av skyte- instruksjon
 • Registrering, info, kursopplegg
 • Interkommunalt fellingslag, intern kommunikasjon, Avtaler, Instruks, Planlegging
 • Skyting mot forskjellige rovviltfigurer og oppdukkende rovviltfigurer
 • Evaluering – Kursbevis- Avslutning
 • Arbeidsform og gjennomføring:
 • Teori, foredrag med spørsmål, video. Instruksjon ute, egentrening med veiledning

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

 • NJFFs rovvilthefter
 • Minnepenn med aktuelt lovverk og instrukser
 • Rifle i kaliber godkjent for storviltjakt
 • Ammunisjon til trening (minst 100 skudd)
 • Hørselvern
 • Klær og sko til utebruk

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid
Egen evaluering siste dag på samling 3

Krav til lærer/instruktør

 • Erfaring fra skadefelling.
 • Skytekompetanse
 • Hundekompetanse

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset skal være kvalifiserende for offentlige skadefellingslag på ulv, deltagerne vil bli testet i praktisk skyting og vil få en generell kunnskapstest om ulvens anatomi og levesett.

Utfyllende opplysninger

Forberedelser for deltager:

 • Trening med rifle (Raske repetisjoner fra skuldra)
 • Innskyting av rifle.


VIKTIG. Alle MÅ ha innskutt våpen på forhånd

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.