224 Amatørradio- lisens

Godkjent for 45-60 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

For å bestå radioamatørprøven kreves det kjennskap til følgende områder:
1) elektrisitetslære, elektromagnetisk feltteori og radioteori
2) komponentlære
3) elektriske kretser
4) mottakere
5) sendere
6) antenner og transmisjonslinjer
7) bølgeutbredelse
8) måleteknikk
9) interferens og immunitet
10) sikkerhet
11) operasjonsteknikk
12) nasjonale og internasjonale regler og prosedyrer.

Målgruppe og forkunnskaper

Ungdom fra 12 år og oppover.

Kursinnhold

Læreplan i henhold til internasjonale avtaler (HAREC - Harmonised Amateur Radio Examination Certificate). For norge definert i Forskrift for radioamatørlisens: https://lovdata.no/forskrift/2009-11-05-1340

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid
 • Studiesirkel (delvis med lærer)

Kurskveldene vil bestå av 3 timer, hvor 2 timer er tavleundervisning og 1 time er oppgaveløsning. Enkelte temaer vil gjennomføres med bruk av "flipped classrom" hvor deltakerene ser video av forelesning på forhånd, og vi løser oppgaver i fellesskap.

Lenker til eksempler på kursprogram

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eyQXnI373tB7ss48G5B_JeezCMH34gUAhZndtBZF_FI/edit?usp=sharing

Krav til lærer/instruktør

Bestått lisensprøve og tildelt radioamatørlisens av Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet.

Læringsressurser

Boken "Veien til internasjonal radioamatørlisens", Redaktør Frode Igland. NRRL 2014.
Kursbase for radioamatørlisens: http://radiokurs.kursbase.net

Kvalifiserende/test/eksamen

Eksamen (lisensprøve) gjennomført av Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.