224 Amatørradio- lisens

Godkjent for 45–60 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

For å bestå radioamatørprøven kreves det kjennskap til følgende områder:
1) elektrisitetslære, elektromagnetisk feltteori og radioteori
2) komponentlære
3) elektriske kretser
4) mottakere
5) sendere
6) antenner og transmisjonslinjer
7) bølgeutbredelse
8) måleteknikk
9) interferens og immunitet
10) sikkerhet
11) operasjonsteknikk
12) nasjonale og internasjonale regler og prosedyrer.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom fra 12 år og oppover.

Innhold

Læreplan i henhold til internasjonale avtaler (HAREC - Harmonised Amateur Radio Examination Certificate). For norge definert i Forskrift for radioamatørlisens: https://lovdata.no/forskrift/2009-11-05-1340

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Boken "Veien til internasjonal radioamatørlisens", Redaktør Frode Igland. NRRL 2014.
Kursbase for radioamatørlisens: http://radiokurs.kursbase.net

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Studiesirkel (delvis med lærer)
Kurskveldene vil bestå av 3 timer, hvor 2 timer er tavleundervisning og 1 time er oppgaveløsning. Enkelte temaer vil gjennomføres med bruk av "flipped classrom" hvor deltakerene ser video av forelesning på forhånd, og vi løser oppgaver i fellesskap.

Krav til lærer/instruktør

Bestått lisensprøve og tildelt radioamatørlisens av Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet.

Avsluttende prøve/eksamen

Eksamen (lisensprøve) gjennomført av Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.