2222 "Ren jord!" - hjemmekompostering

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Få gode kunnskaper om praktisk hjemmekompostering.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deg som vil lære om praktisk hjemmekompostering

Innhold

1. samling
Timer uten lærer: 3
Tema
Presentasjon. Hva er kompostering? Ulike metoder for kompostering.
Kursheftet "Ren jord!".

Stikkord
"Å komme igang"!
Kompostering versus råtning.
Ulike komposteringsmetoder.
Fordeler/ulemper i henhold til miljøproblemer med kompostering.
Før neste kurskveld velges metode og utstyr.

Arbeidsform og gjennomføring
Kombinasjon av teori og praksis. Tilgang til kompostbeholder. Progresjon fra idè til gjennomføring.

Problemstillinger
Forskjell påkompostering og råtning?
Hvilken komposteringsmetode velger vi?
- isolert beholder.
- uisolert beholder.
- markkompostering.
Miljøproblemer- for og imot?

2. samling
Timer uten lærer: 3
Tema
Hvilken kompostmetode? Anskaffelse av utsyr.
Kursheftet "Ren jord!"

Stikkord
Hvilken metode for deg?
Hage og kjøkkenavfall sammen?
Kompostbingen:
størrelse, isolasjon, tømmemuigheter, fluetett, lufting, sigevann, pris, materialvalg, utseende.
Kjøpt kontra hjemmelagd.
Lukt og annen sjenanse.
Før neste kurskveld skal beholder være på plass.

Arbeidsform og gjennomføring
Kombinasjon av teori og praksis. Tilgang til kompostbeholder. Bruke stikkordmetode. Diskusjon. Progresjon fra idè til gjennomføring.

Problemstillinger
Hvilke kompostmetode dekker mitt behov?
Bør kjøkken og hageavfall komposteres hver for seg?
Hva er gode egenskaper for en kompostbinge?
Hvor skal kompostbingen stå for å unngå sjenanse?

3. samling
Timer uten lærer: 3
Tema
Å begynne komposteringen. Valg av praktiske løsninger i kjøkkenet.
Kursheftet "Ren jord!"

Stikkord
Vurdering av kompostbingen.
Bruk av strø i bingen.
Vurder kjøkkenet og et problemfritt system for kompostering.\ Andre løsninger for resirkulering.
Neste kurskveld holdes ca. 3 uker etter at bingen er tatt i bruk.

Arbeidsform og gjennomføring
Kombinasjon av teori og praksis. tilgang til kompostbeholder og kjøkken. Progresjon fra idè til gjennomføring.

Problemstillinger
Vurdering av kompostbingen.
Hvordan bruker du strø?
Vurdering av kjøkkenet.
Hvordan gjør du kompostering fra kjøkkenet praktisk og lettvindt?
Andre løsninger til resirkulering.

4. samling
Timer uten lærer: 3
Tema
Erfaringer og problemløsninger. Bruk av ferdig kompost
Kursheftet "Ren jord!"

Stikkord
Om lukt og tempratur. Feilsøking. Bruk av ferdig kompost. Tidsbruk.

Arbeidsform og gjennomføring
Kombinasjon av teori og praksis. tilgang til kompostbeholder. Progresjon fra idè til gjennomføring.

Problemstillinger
Lukter det vondt?
Hvordan er tempraturen?
Hvordan feilsøker vi og hvordan får vi bedre resultat?
Hva bruker vi ferdig kompost til?
Hvor mye tid bruker vi?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Naturvernforbundets hefte: "Ren jord!" Heftet kan fåes fra Studieforbundet natur og miljø. Materiell/utstyr:\\ Kompostbeholder, termometer

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Utfyllende opplysninger

Studieplanen tar for seg både varm og kaldkompostering.\\ Ingen krav til forkunnskaper Til kurset kan heftet "Ren Jord!" fra Naturvernforbundet brukes.