222 Suksess med hageorkideer

Godkjent for 8–14 timer  |  4–10 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet med kurset er å lære om orkideer og hvordan lykkes med å etablere orkideer i en nordisk hage.

 • Deltakerne skal lære om plantens struktur og opprinnelse.
 • Deltakerne skal lære om plantens vekstforhold og formering.
 • Deltakerne skal lære om sykdommer og skadeforkjemping
 • Deltakerne skal lære om kjøp av orkideer.
 • Deltakerne skal gjennomføre ekskursjon for å lære mer om orkideer.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskap. Kurset er åpent for alle medlemmer i Det Norske Hageselskap.

Innhold

Samling 1

 • Planlegging og inndeling av tema

Samling 2

 • Terminologi-norsk, engelsk og latinsk
 • Plantestruktur
 • Årlig vekstsyklus
 • Orkidesystematikk
 • Underfamiliene

Samling 3

 • Orkideens opprinnelse

 • Vekstforhold -Temperatur -Lys -Jordsmonn

 • Næring -Fuktighet/Vann -pH

Samling 4

 • Formering -Ukjønnet formering -Kjønnet formering -Høsting av orkidefrø -Vekstutstyr

 • Sykdommer

 • Skadedyr

 • Andre problemer

Samling 5

 • Hvordan kombinere orkideer med andre planter
 • Bestillinger fra utlandet og fra Norge
 • Gode leverandører

Samling 6

 • Orkidedagstur

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Bøker:

 • Steinar S. Myhre: Steinar Orkideer i natur og hage
 • William Mathis: Hardy Perennial Orchids
 • John Tullock: Growing Hardy Orchids
 • Mark Chase, Maarten Christenhusz & Tom Mirenda- The Book of Orchids

Organisering og arbeidsmåter


Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Studiesirkel (uten lærer)

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.