222 Suksess med hageorkideer

Godkjent for 8-14 timer  |  5-10 deltakere

Mål, læringsmål

Målet med kurset er å lære om orkideer og hvordan lykkes med å etablere orkideer i en nordisk hage.

 • Deltakerne skal lære om plantens struktur og opprinnelse.
 • Deltakerne skal lære om plantens vekstforhold og formering.
 • Deltakerne skal lære om sykdommer og skadeforkjemping
 • Deltakerne skal lære om kjøp av orkideer.
 • Deltakerne skal gjennomføre ekskursjon for å lære mer om orkideer.

Målgruppe og forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskap. Kurset er åpent for alle medlemmer i Det Norske Hageselskap.

Kursinnhold

Samling 1

 • Planlegging og inndeling av tema

Samling 2

 • Terminologi-norsk, engelsk og latinsk
 • Plantestruktur
 • Årlig vekstsyklus
 • Orkidesystematikk
 • Underfamiliene

Samling 3

 • Orkideens opprinnelse

 • Vekstforhold
  -Temperatur
  -Lys
  -Jordsmonn

 • Næring
  -Fuktighet/Vann
  -pH

Samling 4

 • Formering
  -Ukjønnet formering
  -Kjønnet formering
  -Høsting av orkidefrø
  -Vekstutstyr

 • Sykdommer

 • Skadedyr

 • Andre problemer

Samling 5

 • Hvordan kombinere orkideer med andre planter
 • Bestillinger fra utlandet og fra Norge
 • Gode leverandører

Samling 6

 • Orkidedagstur

Arbeidsmåte

 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Studiesirkel (uten lærer)

Lenker til eksempler på kursprogram

Læringsressurser

Bøker:
Steinar S. Myhre: Steinar Orkideer i natur og hage
William Mathis: Hardy Perennial Orchids
John Tullock: Growing Hardy Orchids
Mark Chase, Maarten Christenhusz & Tom Mirenda- The Book of Orchids

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.