221 Kinderegg- kurs

Godkjent for 10–11 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Mål for ambassadørkurs, modul 1: Etter endt kurs skal deltagerne ha kunnskap om: - DNTs og medlemsforeningens mål og strategier. - DNTs og medlemsforeningens basisaktiviteter, ruter og hytter. - Friluftsloven og allemannsretten. - DNTs turlederutdanning - Presentasjonsteknikk og profileringsaktiviteter. Profilere DNT på stands, ulike arrangementer og turer.

Mål for Nærturlederkurs, modul 2: Etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskap om og innsikt i nærturlederens ansvar og oppgaver.

Mål for aktiviteteslederkurs, modul 3: Etter endt kurs skal deltagerne ha:

- Innsikt i hvordan planlegge turer og aktiviteter med barn og barnefamilier (0-12 år)
- Grunnleggende ferdighet om etablering av leirsted
- Grunnleggende kunnskap om utstyr, bekledning og pakking av sekk
- Lært seg et utvalg egnede leker og aktiviteter med og for barn
- Kunnskap om voksenrollen som turleder

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

DNT medlemmer og turleder som ønsker å bidra i nærområde og Barnas Turlag i DNT

Innhold

Modul 1:

 • DNT og medlemsforeningen
 • DNTs turlederutdanning
 • DNTs hytter og ruter
 • Friluftsloven og allemannsretten
 • Naturkunnskap
 • Presentasjonsteknikk

Modul 2:

 • Turplanlegging, risikovurdering
 • Turlederrollen. Ansvar og oppgaver
 • Utstyr og bekledning
 • Områdekunnskap. Kartkunnskap

Modul 3:

 • Presentasjon av kursleder, kursinnhold og arbeidsform
 • Navneleker og bli- kjent- leker
 • Barnas Turlags mål og strategier
 • Hva, hvordan og hvorfor aktivitet?
 • Hvordan planlegge en tur med BT?
 • Voksenrollen på tur med barn
 • Bekledning og utstyr
 • Gruppeoppgaver
 • Case og rollespill
 • Hva har dere lært?
 • Sto kurset til forventningene?
 • Motivere til å engasjere seg i Barnas Turlag
 • Motiver til videre utdanning i DNT systemet

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)


Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Rollespill
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Ansatt/frivillig turleder eller annen som kjenner godt til DNT systemet og lokal turistforening

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.