221 Kinderegg- kurs

Godkjent for 10-11 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Mål for ambassadørkurs, modul 1: Etter endt kurs skal deltagerne ha kunnskap om: - DNTs og medlemsforeningens mål og strategier. - DNTs og medlemsforeningens basisaktiviteter, ruter og hytter. - Friluftsloven og allemannsretten. - DNTs turlederutdanning - Presentasjonsteknikk og profileringsaktiviteter. Profilere DNT på stands, ulike arrangementer og turer.

Mål for Nærturlederkurs, modul 2: Etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskap om og innsikt i nærturlederens ansvar og oppgaver.

Mål for aktiviteteslederkurs, modul 3: Etter endt kurs skal deltagerne ha:

 • Innsikt i hvordan planlegge turer og aktiviteter med barn og barnefamilier (0-12 år)
 • Grunnleggende ferdighet om etablering av leirsted
 • Grunnleggende kunnskap om utstyr, bekledning og pakking av sekk
 • Lært seg et utvalg egnede leker og aktiviteter med og for barn
 • Kunnskap om voksenrollen som turleder

Målgruppe og forkunnskaper

DNT medlemmer og turleder som ønsker å bidra i nærområde og Barnas Turlag i DNT

Kursinnhold

Modul 1:

 • DNT og medlemsforeningen
 • DNTs turlederutdanning
 • DNTs hytter og ruter
 • Friluftsloven og allemannsretten
 • Naturkunnskap
 • Presentasjonsteknikk

Modul 2:

 • Turplanlegging, risikovurdering
 • Turlederrollen. Ansvar og oppgaver
 • Utstyr og bekledning
 • Områdekunnskap. Kartkunnskap

Modul 3:

 • Presentasjon av kursleder, kursinnhold og arbeidsform
 • Navneleker og bli- kjent- leker
 • Barnas Turlags mål og strategier
 • Hva, hvordan og hvorfor aktivitet?
 • Hvordan planlegge en tur med BT?
 • Voksenrollen på tur med barn
 • Bekledning og utstyr
 • Gruppeoppgaver
 • Case og rollespill
 • Hva har dere lært?
 • Sto kurset til forventningene?
 • Motivere til å engasjere seg i Barnas Turlag
 • Motiver til videre utdanning i DNT systemet

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Rollespill
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

https://valdres.dnt.no/aktiviteter/91512/848655/?_ga=2.19825336.1886306665.1509358818-952717643.1501762449

Krav til lærer/instruktør

Ansatt/frivillig turleder eller annen som kjenner godt til DNT systemet og lokal turistforening

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.