220 D5L Fritidsbåtskipper

Godkjent for 140-180 timer  |  3-20 deltakere

Mål, læringsmål

 • Elevene skal klare sjøfartsdirektoratets krav for eksamen fritidsbåtskipper klasse D5L.

 • Kurset tar sikte på å dekke den teoretiske og praktiske opplæringen som kreves for å
  føre fritidsfartøy i fartsområde stor kystfart, og andre fartøystyper i den utstrekning
  Sjøfartsdirektoratet fastsetter

https://www.sjofartsdir.no/contentassets/a9ec7209dbbf446c8ff8b3b1f3c7e949/fritidsskipperlareplan-d5l_2015.pdf

Målgruppe og forkunnskaper

Personer med stor interesse for sjøliv. Skal inneha båtførerprøven og VHF sertifikat. Min 16 år

Kursinnhold

Læreplan ihht sjøfartsdirektoratets krav til D5L utvidet med praktiske øvelser.

https://www.sjofartsdir.no/contentassets/a9ec7209dbbf446c8ff8b3b1f3c7e949/fritidsskipperlareplan-d5l_2015.pdf

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Gruppearbeid
 • Rollespill
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid
 • Studiesirkel (delvis med lærer)

ca 12 kveldssamlinger delvis med lærer.
2 langhelger (4-5 dager) med intensiv gjennomgang av stoff og praktiske øvelser
2 hele dager med øvelseskjøring med stor båt.

Lenker til eksempler på kursprogram

http://baatplassen.no/i/topic/137378-ja-det-blir-d5l-kurs-p%C3%A5-baatplassen-denne-vinteren-ogs%C3%A5/

http://www.nmks.no/fritidsskipper

http://marinkurs.no/d5l/les-mer-d5l.html

Vi vil samarbeide med Poseidon båtskole om gjennomføring av kurset og leie inn godkjent lærer derfra når det er nødvendig. De vil også gjennomføre eksamen

Krav til lærer/instruktør

Hovedlærer må være godkjent av sjøfartsdirektoratet for opplæring til D5L
Hjelpelærere må inneha min D5L.

Læringsressurser

Jan Velde, Båtskolen Poseidon
Steinar Monsen, D5L og maskinist
Karl Klungland, skipselektriker (og kursdeltaker)
Isbryteren Poseidon, 70 fot
Seilskøyten Gyda 39 fot
Kutteren Havbratt 46 fot
Seilskøyten Nilsen 30 fot.
Boka "Fritidsbåtskipperen" av Ulseth
Dieselmotorhandboken
Sjøkart fra Kartverket
Navigasjonsutstyr
Diverse egenprodusert materiale

Kvalifiserende/test/eksamen

Offesiell eksamen D5L - Sjøfartsdirektoratet

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.