220 D5L Fritidsbåtskipper

Godkjent for 140–180 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

  •  Elevene skal klare sjøfartsdirektoratets krav for eksamen fritidsbåtskipper klasse D5L.
  • Kurset tar sikte på å dekke den teoretiske og praktiske opplæringen som kreves for å føre fritidsfartøy i fartsområde stor kystfart, og andre fartøystyper i den utstrekning
  • Sjøfartsdirektoratet fastsetter


https://www.sjofartsdir.no/contentassets/a9ec7209dbbf446c8ff8b3b1f3c7e949/fritidsskipperlareplan-d5l_2015.pdf

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Personer med stor interesse for sjøliv. Skal inneha båtførerprøven og VHF sertifikat. Min 16 år

Innhold

Læreplan ihht sjøfartsdirektoratets krav til D5L utvidet med praktiske øvelser.

https://www.sjofartsdir.no/contentassets/a9ec7209dbbf446c8ff8b3b1f3c7e949/fritidsskipperlareplan-d5l_2015.pdf

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Jan Velde, Båtskolen Poseidon
Steinar Monsen, D5L og maskinist
Karl Klungland, skipselektriker (og kursdeltaker)
Isbryteren Poseidon, 70 fot
Seilskøyten Gyda 39 fot
Kutteren Havbratt 46 fot
Seilskøyten Nilsen 30 fot.
Boka "Fritidsbåtskipperen" av Ulseth
Dieselmotorhandboken
Sjøkart fra Kartverket
Navigasjonsutstyr
Diverse egenprodusert materiale

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Rollespill
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Studiesirkel (delvis med lærer)
ca 12 kveldssamlinger delvis med lærer.
2 langhelger (4-5 dager) med intensiv gjennomgang av stoff og praktiske øvelser
2 hele dager med øvelseskjøring med stor båt.

Krav til lærer/instruktør

Hovedlærer må være godkjent av sjøfartsdirektoratet for opplæring til D5L
Hjelpelærere må inneha min D5L.

Avsluttende prøve/eksamen

Offesiell eksamen D5L - Sjøfartsdirektoratet

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.