219 Drift av fylkes- og lokallag i NBS.

Godkjent for 8–24 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 •  Deltagerne skal være i stand til å drive et aktivt lag i Norsk Bonde og Småbrukarlag.
 • Deltagerne skal bli kjent med organisasjonens oppbygging, mål og prioriteringer.
 • Deltagerne skal lære seg administrative rutiner
 • Deltagerne skal vite hvordan man kan synliggjørelagets politikk.
 • Deltagerne skal kjenne Studieforbundet og hvordan studiearbeid kan organiseres.
 • Deltagerne skal være orientert om medlemsfordeler og kontingentssystem.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Styremedlemmer, ansatte og frivillige i fylkes-og lokallag

Innhold

1. Sammensetning og rammeverk

2. Årsmøte-stiftelsesmøte

 • Nytt lokallag
 • Tips til forarbeid 
 • Årsmøte 
 • Hvorfor trenger vi årsmøte?
 • Planlegging og innkalling
 • Årsmelding
 • Valg av årsmøte
 • Vedtekter 
 • Mønsterlover for lokallag
 • Registrering i Brønnøysundregisteret
 • Hvorfor registrere laget?

3. Økonomi

 • Aktivitetsplan 
 • Budsjett 
 • Overholde budsjettet 
 • Regnskap
 • Hva er pengene brukt på?
 • Kontoplan
 • 10 tips for å bygge opp et godt regnskap

4. Styret

 • Ansvarsfordeling
 • Forventninger og rolleforståelse 
 • Styrets ansvar og forpliktelser 
 • Ansvar ovenfor medlemmene
 • Hvem bestemmer hva ? 
 • Konfliktløsning
 • Demokrati i styret
 • Styremøter 
 • Innkalling 
 • Planlegging
 • Saksliste
 • Referater

5. Kommunikasjon

 • Kommunikasjon i styret
 • Kommunikasjon med medlemmene 
 • Kommunikasjon utenfor organisasjonen

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Det er utarbeidet en organisasjonshåndbok.
I tillegg benyttes NBS sine nettsider, medlemsavis, internavis, vervemateriell, samt Studieforbundet sine nettsider.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Studiesirkel (uten lærer)

Krav til lærer/instruktør

instruktør må ha god kjennskap til organisasjonen Norsk Bonde og Småbrukarlag

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.