217 Ungdomsleder

Godkjent for 8–16 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Du skal etter fullført kurs ha en god oversikt over:

 • Organisasjonen
 • Din rolle som ungdomsleder
 • Kommunikasjon internt og eksternt
 • Planlegging av enkeltstående arrangement
 • Planlegging av årsplan og langtidsplan

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper. Kurset er rettet mot ungdomsledere, kvinneutvalg og andre som ønsker ta på seg verv i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Innhold

Kurset gjennomgår disse hovedemene:

 • Organisasjon
 • Ungdomslederen
 • Kommunikasjon
 • Planlegging og gjennomføring av arrangementer
 • Årsplan og langstidsplan

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

 • Power Point
 • PDF

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid
Kurset er lagt opp til å kunne kombinere med praktiske aktiviteter som jakt og fiske. Aktiviteten skal legges opp som eksempel på hvordan tilsvarende aktivitet kan organiseres i egen forening.

Sosialt og nettverksbygging er også en viktig del av kurset. Vi oppfordrer til å arrangere kurset med en overnatting.

Krav til lærer/instruktør

Kursleder bør ha vært gjennom kurset selv, eller ha erfaring som ungdomsleder.

Avsluttende prøve/eksamen

Etter gjennomført kurs skal kursleder sende inn oversikt over kursdeltagere til NJFF sentralt. Deltagerbevis

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.