216 Tradisjonshåndverk

Godkjent for 8–12 timer  |  4–40 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om tradisjonshåndverk og gjennom innføringen/kunnskapen vekke interessen for dette, samt lære å ta vare på gamle skikker.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

4H-ere i alderen 14 - 18 år
Ingen forkunnskaper i tradisjonshåndverk trengs for å delta.

Innhold

Innføring i

  • Smiing
  • Tredreiing
  • Småsnekring

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Eksisterende læremateriell på stedet

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Studiesirkel (uten lærer)
Studiesirkel (delvis med lærer)

Krav til lærer/instruktør

Erfaren innen smiing, tredreiing og snekring

Utfyllende opplysninger

Planens opprinnelse: 4H Oppland

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.