215 Snekring til hagen

Godkjent for 4–24 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære deltagerne å bruke riktig materiale og verktøy for å lage enkle snekrede hageting, som feks. fuglehus, klematisstativ, rosebue og hagebenk.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Åpent for alle hage og snekkerinteresserte.

Innhold

Samling 1.

Klematisstativ

 • Vi lager enkle klematisstativ og velger prosjekt til de neste samlingene
 • Vi lærer om saging, måling, snekring. Bruk av ulik typer verktøy
 • Vi lærer å ta riktige må, lærer om treets egenskaper. Riktige proporsjoner. Riktig bruk av verktøy.
 • Lager skisse til neste prosjekt.

Samling 2.

Rosebue eller hagebenk (eller flere klematisstativ)

 • Vi velger materialer, tilrettelegger skissen tar mål og sager til treverket.
 • Vi lærer om saging, måling snekring. Bruk av ulik typer verktøy
 • Vi lærer å ta riktige mål, lære om treets egenskaper. Riktige proporsjoner. Riktig bruk av verktøy.

Samling 3.

Rosebue eller hagebenk

 • Vi monterer og gjør klart for grunnbehandling
 • Vi lærer å borre, sage, skru spikre, pusse
 • Vi lærer om valg av behandling. Riktig verktøy
 • Vi behandler det vi har laget

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Lærer lager tegninger og kjøper inn materiell.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Lærer er snekkerkyndig

Utfyllende opplysninger

Gjennomgang og fremsyning av ferdige produkter og evaluering med skjema

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.