214 Høstkonservering av seilbåt

Godkjent for 15–25 timer  |  4–10 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kunne ta opp og utføre nødvendig konservering av seilbåt med innenbordsmotor.
Lære å ta opp og legge båt i opplag.
Lære om renhold, lufting og demontering av seil.
Lære om teknisk vedlikehold og konservering av motor.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Brukere av mindre seilbåter, fortrinnsvis sjøspeidere eller ungdom som er svært båtintressert

Innhold

  • Opptak - stropping, sikkerhet, opplagskrybbe og sikring
  • Rengjøring inn og utvendig
  • Vurdere hvilket utstyr som må ut av båten - puter, kartmateriell, elektronikk, kart osv
  • Konservere motor - kjølveske i sjøvannskrets, oljeskift, filterskift osv
  • Vurdere nødvendig vedlikehold som skroggjennomføringer, slanger osv.
  • Lade opp og evt smøre og koble fra batteri
  • Demontere seil og løpende rigg.
  • Vurdere hva som må sys og repareres i løpet av vinteren
  • Dekke til båt og sørge for lufting

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Båt som skal konserveres samt nødvendig vedlikeholdsmateriell. Vaskeutstyr og dokumentasjon på båten/motor.
Kranbil el til opptak av båt samt krybbe til å sette den i.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Gruppearbeid
Praktisk trening/arbeid
Gjennomføre det praktiske konserveringsarbeidet på båt under veiledning av erfaren voksen. Praktisk opplæring i motorvedlikehold og reparasjon av seil. Bruk av motorens bruksanvisning

Krav til lærer/instruktør

God kjennskap til konservering av båt. Gjerne mekaniker el.

Avsluttende prøve/eksamen

Utført praktisk konservering

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.