214 Høstkonservering av seilbåt

Godkjent for 15-25 timer  |  3-10 deltakere

Mål, læringsmål

Kunne ta opp og utføre nødvendig konservering av seilbåt med innenbordsmotor.
Lære å ta opp og legge båt i opplag.
Lære om renhold, lufting og demontering av seil.
Lære om teknisk vedlikehold og konservering av motor.

Målgruppe og forkunnskaper

Brukere av mindre seilbåter, fortrinnsvis sjøspeidere eller ungdom som er svært båtintressert

Kursinnhold

Opptak - stropping, sikkerhet, opplagskrybbe og sikring
Rengjøring inn og utvendig
Vurdere hvilket utstyr som må ut av båten - puter, kartmateriell, elektronikk, kart osv
Konservere motor - kjølveske i sjøvannskrets, oljeskift, filterskift osv
Vurdere nødvendig vedlikehold som skroggjennomføringer, slanger osv.
Lade opp og evt smøre og koble fra batteri
Demontere seil og løpende rigg. Vurdere hva som må sys og repareres i løpet av vinteren
Dekke til båt og sørge for lufting

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Gruppearbeid
  • Praktisk trening/arbeid

Gjennomføre det praktiske konserveringsarbeidet på båt under veiledning av erfaren voksen. Praktisk opplæring i motorvedlikehold og reparasjon av seil. Bruk av motorens bruksanvisning

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

God kjennskap til konservering av båt. Gjerne mekaniker el.

Læringsressurser

Båt som skal konserveres samt nødvendig vedlikeholdsmateriell. Vaskeutstyr og dokumentasjon på båten/motor.
Kranbil el til opptak av båt samt krybbe til å sette den i.

Kvalifiserende/test/eksamen

Utført praktisk konservering

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.