212 Hage på balkongen

Godkjent for 8-12 timer  |  4-10 deltakere

Mål, læringsmål

 • Deltakerne skal kunne planlegge og etablere en enkel hage på balkongen og de skal ha kunnskaper til å drive denne gjennom året.
 • Deltakerne skal lære om hvilke planter som passer for balkongen
 • Deltakerne skal lære om hva de trenger av utstyr

Målgruppe og forkunnskaper

Hageinteresserte som ønsker å benytte balkongen til dyrking av nyttevekster eller prydplanter. Ingen forkunnskaper nødvendig.

Kursinnhold

 • Planlegge balkongen: fra plamlegging til realitet.
 • Utstyr til dyrking: potter, jord, vann, gjødsel og redskaper.
 • Hvilke nyttevekster kan dyrkes og på hvilken måte når plassen er liten?
 • Prydvekster: sommerblomster eller stauder eller begge dele?
 • Hageåret på balkongen: hva bør gjøres og når

Arbeidsmåte

 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Studiesirkel (uten lærer)

Deltakerne i gruppen forbereder seg til samlingen ved å lese litt på egenhånd. Sammen diskuterer man ønsker, løsninger og erfaringer. Om mulig besøker man hverandres balkonger.

Lenker til eksempler på kursprogram

Læringsressurser

 • Det norske hageselskap: Hage på balkongen av Tonje Waaktaar Gamst, Marianne Utengen og Jorunn Amdal

Ved å søke balkong og hage på nett vil man kunne finne mange sider som gir inspirasjon.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.