212 Hage på balkongen

Godkjent for 8–12 timer  |  4–10 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

  • Deltakerne skal kunne planlegge og etablere en enkel hage på balkongen og de skal ha kunnskaper til å drive denne gjennom året.
  • Deltakerne skal lære om hvilke planter som passer for balkongen
  • Deltakerne skal lære om hva de trenger av utstyr

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hageinteresserte som ønsker å benytte balkongen til dyrking av nyttevekster eller prydplanter. Ingen forkunnskaper nødvendig.

Innhold

  • Planlegge balkongen: fra plamlegging til realitet.
  • Utstyr til dyrking: potter, jord, vann, gjødsel og redskaper.
  • Hvilke nyttevekster kan dyrkes og på hvilken måte når plassen er liten?
  • Prydvekster: sommerblomster eller stauder eller begge dele?
  • Hageåret på balkongen: hva bør gjøres og når

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Det norske hageselskap: Hage på balkongen av Tonje Waaktaar Gamst, Marianne Utengen og Jorunn Amdal

Ved å søke balkong og hage på nett vil man kunne finne mange sider som gir inspirasjon.

Organisering og arbeidsmåter


Gruppearbeid
Diskusjon
Studiesirkel (uten lærer)
Deltakerne i gruppen forbereder seg til samlingen ved å lese litt på egenhånd. Sammen diskuterer man ønsker, løsninger og erfaringer. Om mulig besøker man hverandres balkonger.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.