211 Fra frø til plante

Godkjent for 4–12 timer  |  4–50 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal etter endt kurs kunne så, prikle og stelle småplanter før utplanting.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hageinteresserte som ønsker å lage sine egne planter fra frø

Innhold

  • Litt elementær kunnskap om frø og behandling av disse før såing: spireevne,
  • Kuldebehandling, bløtgjøring eller lett sliping.
  • Ulike teknikker for såing og spiring
  • Jord og vann for såing
  • Temperatur og dekke for spiring
  • Prikling
  • Stell av småplanter, lys, temperatur og eventuell topping
  • Herding og utplanting

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Nettbasert som f.eks:
http://www.hageselskapet.no/sa-fro/
http://aasane-hagelag.blogspot.no/2009/02/gode-rad-for-frsaing.html
http://www.hageniboks.no/alt-du-trenger-a-vite-om-saing/
bok: Frø - ganske enkelt av Ulla Hasselmark, Cappelen forlag

bok: Dyrk enkelt av Maria Berg Hestad, Skald forlag

 

Organisering og arbeidsmåter


Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Studiesirkel (uten lærer)
Studiesirkel (delvis med lærer)
* Studieringen starter opp med et møte i hagelaget hvor det blir gitt kunnskap om frø og demonstrasjon av ulike så-teknikker.
* Det blir presentasjon av frø via foredrag.
* Gruppen skal komme sammen for å så og prikle og diskutere arbeidet og utviklingen etterhvert.
* Diskusjon ang. utplanting. Gjerne besøk i hverandres hager etter utplanting.

Krav til lærer/instruktør

Gjelder første møte i hagelaget: Erfaring med å lage planter fra frø

Utfyllende opplysninger

Planen følger årstiden med oppstart senvinter og avslutning sommer/sensommer.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.