210 Redningshundekvipasjer i NRH Lavine

Godkjent for 35-39 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Overordnet mål: Å bli en ressurs for Redningstjenesten i Norge.

 • Utvikle og forbedre alle ledd i utdanningsprogrammet for NRH vinter med spesiell vekt på overflatesøk vinter og søke etter savnede i skred.
 • Få mer praktisk erfaring rundt taktiske søk.
 • Lære å lese sin egen og andres hunder.
 • Få en bredere erfaring på ulike problemer og løsninger som kan oppstå i søksøvelsene.
 • Gjennomføre alle leddene i utdanningsprogrammet til NRH lavine

Målgruppe og forkunnskaper

Alle medlemmer i Norske redningshunder som har som mål å bli en ressurs for Redningstjenesten vinter i Norge.

Kursinnhold

12 samlinger a 3 timer
Timer med lærer: 3 timer pr gang
Tema:
Søksøvelser med teori

 • Ute i felt. Områder det søkes på varierer. Ulike og varierte omgivelser for hunden å arbeide i som er utfordrende både for hund og eier, og som er et ekstra moment i forhold til de kompliserte søksøvelsene i seg selv.
 • Trene hunden på å finne en til flere figuranter.
 • Lese hvordan hunder jobber i ulike miljø og med ulike utfordringer og under vinterforhold. *Lære og vurdere vind, forhold og fert. Samarbeid, hvordan belønne egen og andres hund riktig, motivasjon og forsterkning av adferd hos hunden.
 • Overflate, sti og flankesøk.
 • Ta vare på seg selv under krevende vinterforhold.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

i tillegg til det overnevnte er observasjon av andre deltagere en viktig del av læringen Overværsøk på bar mark i den delen av året vi ikke har snø.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

 • Godkjent instruktør, eller instruktør under opplæring i Norske Redningshunder.
 • Tidligere hundefører med bred erfaring fra praktisk ettersøkning for Norske Redningshunder

Læringsressurser

 • "Spårhunden og lukterna" av Lars Felt
 • Godkjenningsprogrammet for Norske Redningshunder

Kvalifiserende/test/eksamen

Kurset skal føre til godkjente redningshundekvipasje vinter, både på C, B og A nivå

Eventuelle merknader

Spørreskjema etter samlingene pr. mail.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.