209 Matnyttig Lokalmat

Godkjent for 8–14 timer  |  4–14 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset er todelt med en teoretisk og en praktisk del.

Teori:
Deltakerne får en innføring når det gjelder regelverk for oppstart av lokalmatproduksjon. Presentasjon av forskjellige typer lokalmatproduksjon.

Praktisk:
Deltakerne lærer om ulike typer produksjon av bakverk og kjøttforedling.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle. Ingen forkunnskap nødvendig.

Innhold

Teoretisk del:

  • Innføring i regelverket til mattilsynet om hva som kreves for å kunne få en godkjenning for produksjon og frambud av mat.

  • Innledere om forskjellige typer produksjoner knyttet til lokalmat.

  • Innledere fra lokalmatprodusenter som allerede er i gang.

Praktisk del:

  • Kursdeltakerne skal lære å bearbeide ulike typer lokalmat, som bakst og kjøttforedling.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Mattilsynet.no
Presentasjoner av ulike innledere
Eget utarbeidet materiell på praktisk del

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.