208 Søm av klær

Godkjent for 4–24 timer  |  4–100 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet med kurset er å kunne lære de grunnleggende tenknikkene; måltaking, mønster, klipping, søm, knapphull og glidlås.
Lære å kunne sy forskjellige typer klær, omsøm av brukte klær og lage ferdig produkt i løpet av kurset.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskap. Åpent for alle.

Innhold

Samling 1. Timer med lærer: 4

 • Tilpasse mønster, klippe til og og starte arbeidet.
 • Måle ut riktig størrelse, Lære å følge mønster og klippe ut.
 • Lære å legge i riktig trådretning.

Arbeidsform og gjennomføring Håndverk, klippe, sette nåler og sy.

Samling 2. Timer med lærer: 4

 • Sette sammen delene med nåler, tråkle hvis nødvendig..
 • Lære om de ulike tyene for søm.

Samling 3. Timer med lærer: 4

 • Søm av knapphull og innsetting av usynlig glidlås.
 • Knapper og pynt.

Samling 4. Timer med lærer 4

 • Tilpasse plagg, og videre søm.

Samling 5. Timer med lærer 4

 • Prøving og opplegg av plagg og videre søm.

Samling 6. Timer med lærer 4

 • Ferdigstille produktet.
 • Damping og stryking og fremvisning av det ferdige produktet
 • Gjennomgå mønster og stoffvalg
 • Se på ulike syteknikker

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

* Eget opplegg som Systua Gro i Skogen har utarbeidet.
Litteratur/materiell for deltakerne

* Ide, form og søm.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Krav til lærer/instruktør:

* Må kunne sy og lære bort.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.