207 Konditor for ein dag

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære deltakarane korleis det er å arbeide som konditor og å lage eigne kaker.

 • Lære om kva slags utstyr ein konditor treng.
 • Lære å bake ei kake med topping, krem og pynt.
 • Lære å bake muffins.
 • Lære om reinhald og hygiene.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som er interessert i å prøve seg som konditor. Særleg for deltakarar på storkurs i 4H.

Innhold

Tema: Teori:

 • Kva gjer ein konditor og korleis er jobbkvardagen?
 • Kva skal til for å lage ei flott og god kake?
 • Kva må vi passe på med hygienen?
 • Inspirere til kvar ein kan finne gode idear til pynting av kaker og muffins.

Praksis

 • Lage forskjellige typar topping og kremar til pynt og pynting av kaker
 • Lage dekor og figurar med sukkerpasta.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kjevle, forkle, figurar til utstansing osv.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Praktisk trening/arbeid
Instruktøren skal veilede og komme med gode idear for korleis ein kan lage flotte kaker.

Krav til lærer/instruktør

 • Må kunne bruke nødvendig utstyr.
 • Være kursinstruktør/veileder
 • Kunne pynte kaker, bakverk og muffins.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.