207 Konditor for ein dag

Godkjent for 8-12 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Lære deltakarane korleis det er å arbeide som konditor og å lage eigne kaker.

 • Lære om kva slags utstyr ein konditor treng.
 • Lære å bake ei kake med topping, krem og pynt.
 • Lære å bake muffins.
 • Lære om reinhald og hygiene.

Målgruppe og forkunnskaper

Alle som er interessert i å prøve seg som konditor. Særleg for deltakarar på storkurs i 4H.

Kursinnhold

Tema:
Teori:

 • Kva gjer ein konditor og korleis er jobbkvardagen?
 • Kva skal til for å lage ei flott og god kake?
 • Kva må vi passe på med hygienen?
 • Inspirere til kvar ein kan finne gode idear til pynting av kaker og muffins.

Praksis

 • Lage forskjellige typar topping og kremar til pynt og pynting av kaker
 • Lage dekor og figurar med sukkerpasta.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Praktisk trening/arbeid

Instruktøren skal veilede og komme med gode idear for korleis ein kan lage flotte kaker.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

 • Må kunne bruke nødvendig utstyr.

 • Være kursinstruktør/veileder

 • Kunne pynte kaker, bakverk og muffins.

Læringsressurser

 • Kjevle, forkle, figurar til utstansing osv.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.