206 Høns i hagen

Godkjent for 12-16 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne får innsikt i hønsehold i hagen, fra anskaffelse til slakting.

 • Deltakerne lærer om ulike raser, hønsehus og hvordan utforme utearealet?
 • De skal lære om beskyttelse av hønene
 • Det er et mål å få kunnskap om, eggelegging, rugeegg, kyllinger, gjødsel sykdommer, slakting og matlaging

Målgruppe og forkunnskaper

Alle med interesse for hønsehold i hagen. Forkunnskaper er ikke nødvendig

Kursinnhold

Samling 1. Timer med lærer: 3

 • Anskaffelse av høner og anlegging av hønsegård
  Ulike raser, hønsehus og uteareal

 • Problemstillinger
  Hvilken rase passer for meg? Små, store høner, hane? Hvor skal hønsehuset stå og hvor stort skal utearealet være?

 • Samling 2. Timer med lærer: 4

 • Hønsegården, trivsel og beskyttelse av hønene

 • Utforming av hønsegårde, trivsel og beskyttelse av hønene, sandkasse

 • Problemstillinger
  Hvordan utforme utearealet? Hvordan beskytte hønene mot "ubudne" gjester? Hvordan skape trivsel for hønene?

Samling 3. Timer med lærer: 3

 • Eggelegging

 • Eggelegging, rugeegg, kyllinger, gjødsel

 • Problemstillinger
  Hvordan får vi hønene til å legge egg? Hvordan tar vi vare på kyllingene? Hvordan bruker vi gjødsel?

Samling 4. Timer med lærer: 4

 • Sykdommer, slakting, matlaging

 • Vanlige sykdommer- identifisering og behandling, slakting av høner, matlaging med egg og høner

 • Problemstillinger
  Vi lærer om de vanligste sykdommer, identifisering og behandling. Hvordan slakter vi og tar vare på slaktet? Vi lærer om matretter med egg og høns.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Studiesirkel (delvis med lærer)

Vi har gjennomført lignende opplegg tidligere, for 4 år siden, med stor suksess. Nå har vi fått mange nye medlemmer i hagelaget, og det er ønske om en ny studiesirkel

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Begge instruktørene har drevet fjørfèhold og oppdrett i mange år, og er medlem av Østfold rasefjørfèklubb. I tillegg har vi en veterinær med på laget

Læringsressurser

 • Litteratur/materiell for deltakerne

Stefan Hestnes: Suksess med høns i haven. Forlaget Tommeliden
Elvig Hansen: Gjester i hønsegården

 • I tillegg en stor erfaringsportefølje fra instruktørenes side, samt veterinærfaglig kompetanse

Kvalifiserende/test/eksamen

Deltagerne skal kunne etablere og drive hønsehold i egen hage, inkl skaffe egnet hus og innhegning

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.