206 Høns i hagen

Godkjent for 12–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne får innsikt i hønsehold i hagen, fra anskaffelse til slakting.

 • Deltakerne lærer om ulike raser, hønsehus og hvordan utforme utearealet?
 • De skal lære om beskyttelse av hønene
 • Det er et mål å få kunnskap om, eggelegging, rugeegg, kyllinger, gjødsel sykdommer, slakting og matlaging

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle med interesse for hønsehold i hagen. Forkunnskaper er ikke nødvendig

Innhold

Samling 1. Timer med lærer: 3

 • Anskaffelse av høner og anlegging av hønsegård Ulike raser, hønsehus og uteareal

 • Problemstillinger Hvilken rase passer for meg? Små, store høner, hane? Hvor skal hønsehuset stå og hvor stort skal utearealet være?

Samling 2. Timer med lærer: 4

 • Hønsegården, trivsel og beskyttelse av hønene

 • Utforming av hønsegårde, trivsel og beskyttelse av hønene, sandkasse

 • Problemstillinger Hvordan utforme utearealet? Hvordan beskytte hønene mot "ubudne" gjester? Hvordan skape trivsel for hønene?

Samling 3. Timer med lærer: 3

 • Eggelegging

 • Eggelegging, rugeegg, kyllinger, gjødsel

 • Problemstillinger Hvordan får vi hønene til å legge egg? Hvordan tar vi vare på kyllingene? Hvordan bruker vi gjødsel?

Samling 4. Timer med lærer: 4

 • Sykdommer, slakting, matlaging

 • Vanlige sykdommer- identifisering og behandling, slakting av høner, matlaging med egg og høner

 • Problemstillinger Vi lærer om de vanligste sykdommer, identifisering og behandling. Hvordan slakter vi og tar vare på slaktet? Vi lærer om matretter med egg og høns.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Litteratur/materiell for deltakerne:

 • Stefan Hestnes: Suksess med høns i haven. Forlaget Tommeliden
 • Elvig Hansen: Gjester i hønsegården


I tillegg en stor erfaringsportefølje fra instruktørenes side, samt veterinærfaglig kompetanse

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Studiesirkel (delvis med lærer)
Vi har gjennomført lignende opplegg tidligere, for 4 år siden, med stor suksess. Nå har vi fått mange nye medlemmer i hagelaget, og det er ønske om en ny studiesirkel

Krav til lærer/instruktør

Begge instruktørene har drevet fjørfèhold og oppdrett i mange år, og er medlem av Østfold rasefjørfèklubb. I tillegg har vi en veterinær med på laget

Avsluttende prøve/eksamen

Deltagerne skal kunne etablere og drive hønsehold i egen hage, inkl skaffe egnet hus og innhegning

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.