205 Dommeropplæring for Basset

Godkjent for 24-36 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Målsettingen er gjennom praksisopplæring å kunne bli dommer av Bassetrasene etter kriterier gitt av NKK.

 • Opplæringen skal gjennomføres sammen med autorisert dommer som har lang dommererfaring.

 • Deltakerne gjennomgår minimum to elev og fire aspirantarbeider.

 • Deltakerne skal gjnnomføre bestått praksis for å bli anbefalt å bli
  Drevdommer for Bassetrasene i regi av NKK

Målgruppe og forkunnskaper

Kandidater som tilfredstiller kravet for å bli dommer og som har gjennomgått en teoretisk opplæring

Kursinnhold

 • Være deltagende sammen med Autorisert dommer og ekvipasje på drevprøve i 4 timer min x 2 som elev -hvis premiering skrive skogskort.

 • Være deltagende sammen med Autorisert dommer og ekvipasje på drevprøve i 4 timer min.x 4 som aspirant, hvis premiering. Skrive skogskort og dommerkritikk og redegjøre i Dommerkollegiet.

*All praksis foregår ute i skogen sammen med hund og hundefører.

 • Dømming av hunden foregår etter en bedømmelse av 10 momenter som er godkjent av NKK.

 • Oppdatering av Regelverk

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Praktisk trening/arbeid

Utdannelsen foregår på en samlet terminfestet prøve sammen med flere kandidater og med Autoriserte dommere, prøveleder og NKK representant

Lenker til eksempler på kursprogram

Drevprøveregler- skogskort og Dommerkritikk
Opplæring ifht. ulik arbeidsmåte på de forskjellige Bassetrasene

Krav til lærer/instruktør

Autorisert Drevdommer med bred erfaring ( minimum 3 år) Kandidatene skal prøves sammen med minst 4 forskjellige dommere.

Læringsressurser

Drevprøveregler for Basset -skogskort- dommerkritikk -prøvepapirer

Kvalifiserende/test/eksamen

Minst 1 pr. som elev og minst 2 premieringer som aspirant. Arbeidet skal være i samsvar med Autorisert dommers bedømmelse. Når elev og aspirantarbeidet er godkjent blir kandidaten anbefalt å få Autorisasjon som NKK Drev-Dommer for Bassetrasene.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.