205 Dommeropplæring for Basset

Godkjent for 24–36 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målsettingen er gjennom praksisopplæring å kunne bli dommer av Bassetrasene etter kriterier gitt av NKK.

  • Opplæringen skal gjennomføres sammen med autorisert dommer som har lang dommererfaring.
  • Deltakerne gjennomgår minimum to elev og fire aspirantarbeider.
  • Deltakerne skal gjnnomføre bestått praksis for å bli anbefalt å bli
  • Drevdommer for Bassetrasene i regi av NKK

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kandidater som tilfredstiller kravet for å bli dommer og som har gjennomgått en teoretisk opplæring

Innhold

  • Være deltagende sammen med Autorisert dommer og ekvipasje på drevprøve i 4 timer min x 2 som elev -hvis premiering skrive skogskort.
  • Være deltagende sammen med Autorisert dommer og ekvipasje på drevprøve i 4 timer min.x 4 som aspirant, hvis premiering. Skrive skogskort og dommerkritikk og redegjøre i Dommerkollegiet.

All praksis foregår ute i skogen sammen med hund og hundefører.

  • Dømming av hunden foregår etter en bedømmelse av 10 momenter som er godkjent av NKK.
  • Oppdatering av Regelverk

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Drevprøveregler for Basset -skogskort- dommerkritikk -prøvepapirer

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Praktisk trening/arbeid
Utdannelsen foregår på en samlet terminfestet prøve sammen med flere kandidater og med Autoriserte dommere, prøveleder og NKK representant

Krav til lærer/instruktør

Autorisert Drevdommer med bred erfaring ( minimum 3 år) Kandidatene skal prøves sammen med minst 4 forskjellige dommere.

Avsluttende prøve/eksamen

Minst 1 pr. som elev og minst 2 premieringer som aspirant. Arbeidet skal være i samsvar med Autorisert dommers bedømmelse. Når elev og aspirantarbeidet er godkjent blir kandidaten anbefalt å få Autorisasjon som NKK Drev-Dommer for Bassetrasene.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.