204 Rallylydighet nybegynner

Godkjent for 10–30 timer  |  4–12 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Elevene skal etter fullført kurs kunne delta på fellestreninger i regi en hundeklubb.
Elevene skal etter litt egentrening, kunne starte i nybegynnerklassen i rallylydighetsstevner.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltakerne bør kunne litt grunnleggende lydighet (Sitt, dekk, gå pent i bånd med noe kontakt, vant til positive treningsmetoder).

Innhold

DAG 1 (5 timer med to instruktører)

 • Hensikt og mål med kurset
 • Plan for helgen, grunnregler for deltakelse (hensyn til hverandre, hund i bånd etc)
 • Treningsmetoder; Shaping/lokking, bruk av klikker, godbiter/leke, positive trening
 • Om rallylydighet; Historie, verdier, bane/skilt, flytende/stasjonære øvelser, klasser
 • Demonstrasjon og Innlæring av klasse 1 øvelser; Sitt, dekk og lineføring, sitt foran, spiral, vri 90, temposkifter
 • Hvordan dele opp øvelser i enkeltmomenter
 • Oppsummering av dagen, plan for morgendagen

DAG 2 (5 timer med 2 instruktører)

 • Spørsmål/kommentarer etter lørdag
 • Ønsker for søndagen
 • Mer om treningsmetoder; Target/klikker, timing og kriterier, Baklengskjeding (teori og trening)
 • Flere øvelser fra klasse 1; Slalåm, sidesteg og vendinger
 • Stevnetrening; Teori, oppvarming, belønning, banebygging, felles briefing 
 • Alle forsøker å gå en bane og får tilbakemelding på kritikkskjema (ikke poeng)
 • Avslutning; Oppsummering, råd om videre trening, spørsmål/tilbakemeldinger, informasjon om fellestreninger i klubben, utdeling av kursbevis,

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Norsk Kennelklubbs regelverk for rallylydighet, samt oversikt over skilt som brukes i klasse 1

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Instruktører på relevant nivå

Avsluttende prøve/eksamen

Deltakerne skal forsøke å gå en enkel konkurransebane, men det er ikke noen test/eksamen. Kurset skal gi deltakeren kunnskap nok til å kunne fortsette trening på egen hand og til å delta på fellestreninger i rallylydighet.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.