203 Rundering - en innføring

Godkjent for 12–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal etter endt kurs ha kunnskap om rundering med bruk av positive treningsmmetoder.
Deltakerne skal ha kunnskap om søksmønster, overvær/fert/vind, melding, figurant, belønning, hvordan få en optimal treningsøkt, hvordan lese hunden, blindslag/hvordan gå ned i frekvens uten å miste motivasjon og om problemer som kan oppstå.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nybegynnere i rundering

Innhold

  1. samling: Timer med lærer: 2 Tema: Teori - innføring i rundering. Stikkord: Innføring i rundering, valg av terreng, opplegg av søket, søksmønster, melding, figuranter, belønning, problemer. Videovisning. Arbeidsform og gjennomføring: Teoretisk undervisning, demonstrasjon via video.

  2. samling Timer med lærer: 4 Tema: Valg av terreng, ut og merke terreng, tråkking av terreng og praktisk trening med veiledning. Stikkord: Finn rett terreng for optimal trening, hvordan tråkke terreng og merking av terreng. Praktisk trening, en og en deltaker med hund, en til to figuranter. Arbeidsform og gjennomføring: Praksis med veiledning. Problemstillinger Hvordan motivere hunden? Hvordan lese hunden?

  3. samling Timer med lærer: 6 Tema: Praktisk trening med veileder. Stikkord: En og en deltaker med hund og figuranter. Avslutning med evaluering. Arbeidsform og gjennomføring: Praktisk trening med veileder. Problemstillinger: Blindslag. Hvordan fortsette treningen?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

"Rundering i teori og praksis" av Morten Egtvedt og Cecilie Køste, artikler fra bladet Canis
"Lydighetstrening i teorie og praksis", "Klikkertrening for din hund", begge bøkene er skrevet av Morten Egtvedt og Cecilie Røste

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Kunnskap om rundering og positive treningsmetoder

Utfyllende opplysninger

Etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskaper om; hva rundering er, søksmønster, overvær/fert/vind, melding, figurant, belønning, hvordan få en optimal treningsøkt, hvordan lese hunden, blindslag/hvordan gå ned i frekvens uten å miste motivasjon, problemer som kan oppstå.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.