2027 Brekurset

Godkjent for 8–89 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset skal sette deltakerne i stand til å ferdes trygt på bre i firemannslag.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Rovere og ledere over 18 år

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Introduksjon

Stikkord
Utdeling og tilpassing av utstyr. Sikkerhet på snø og is. Knuter og innbinding.

Arbeidsform og gjennomføring
Instruksjon og praktiske øvelser med veiledning

Problemstillinger
Deltakerne skal introduseres for breutstyret og tilpasse dette til eget bruk. Deltakerne skal introduseres til sikkerhet på snø og is og for de vanligste knuter og innbinding til bruk i forbindelse med brevandring.

2. samling
Timer med lærer: 11
Tema
Teknikker og rutiner

Stikkord
Stegjernteknikk. Taulagsrutiner. Brelære.

Arbeidsform og gjennomføring
Instruksjon og praktiske øvelser med veiledning

Problemstillinger
Deltakerne skal introduseres og drilles i stegjernteknikk og taulagsrutiner. Deltakerne skal lære om breen og dens enorme krefter.

3. samling
Timer med lærer: 11
Tema
Teknikker, rutiner og redning

Stikkord
Snøbakketeknikk. Taulagsrutiner. Klemknuter og innkorting av tau. Redningsteori.

Arbeidsform og gjennomføring
Instruksjon og praktiske øvelser med veiledning

Problemstillinger
Deltakerne skal introduseres og drilles i snøbakketeknikk. Deltakerne skal fortsette drillingen i taulagsrutiner og jobbe med klemknuter og innkorting av tau. Deltakerne skal introduseres til redning.

4. samling
Timer med lærer: 11
Tema
Teknikker, rutiner og redning

Stikkord
Taulagsrutiner. Redning på is. Orientering.

Arbeidsform og gjennomføring
Instruksjon og praktiske øvelser med veiledning

Problemstillinger
Deltakerne skal fortsette drillingen i taulagsrutiner i mer krevende terreng. Deltakerne skal prøve å redde på is. Deltakerne skal introduseres til orientering.

5. samling
Timer med lærer: 12
Tema
Dagstur

Stikkord
Dagstur. Mer krevende is med orientering og rutevalg. Sikkerhet.

Arbeidsform og gjennomføring
Instruksjon og praktiske øvelser med veiledning

Problemstillinger
Deltakerne skal på langtur på en bre. Underveis drilles deltakerne i orientering, rutevalg og sikkerhet .

6. samling
Timer med lærer: 12
Tema
Topptur

Stikkord
Redning på snø. Eeventuellt isklatring, klemknutegang og/eller standplass. Planlegging av overnattingstur.

Arbeidsform og gjennomføring
Instruksjon og praktiske øvelser med veiledning

Problemstillinger
Deltakerne skal på topptur på et fjell. Underveis drilles deltakerne i redning på snø, eventuellt isklatring, klemknutegang og/eller standplass etter deltakernes ønsker. Deltakerne planlegger overnattingstur.

7. samling
Timer med lærer: 12
Tema
Langtur med overnatting

Stikkord
Orientering, rutevalg og sikkerhet.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktiske øvelser med veiledning

Problemstillinger
Deltakerne skal gjennomføre en langtur med overnatting. Deltakerne drilles i det de har lært så langt. Deltakerne diskuterer etikk, miljø og historie rundt bre.

8. samling
Timer med lærer: 12
Tema
Langtur med overnatting, fortsatt

Stikkord
Orientering, rutevalg og sikkerhet.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktiske øvelser med veiledning

Problemstillinger
Deltakerne løser oppgaver i førstehjelp på veien tilbake til hovedleiren.

9. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Evaluering og adminsitrasjon

Stikkord
Evaluering. Kursavslutning. Pakking.

Arbeidsform og gjennomføring
Diskusjon

Problemstillinger
Deltakerne skal evaluere kurset. Utstyret skal rengjøres og pakkes.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

DNT "Breboka - håndbok i brevandring"

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør i brevandring

Avsluttende prøve/eksamen

Hva lærte deltakerne? Hva var den største utfordringen for deltakerne? Hva gikk godt på kurset? Hva kan gjøres bedre på kurset?

Utfyllende opplysninger

Kurset tilsvarer Norsk fjellsports standard for grunnkurs bre. Kurset går over ni dager. En samling svarer til en dag.