2027 Brekurset

Mål

Kurset skal sette deltakerne i stand til å ferdes trygt på bre i firemannslag.

Målgruppe

Rovere og ledere over 18 år

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset tilsvarer Norsk fjellsports standard for grunnkurs bre. Kurset går over ni dager. En samling svarer til en dag.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Introduksjon

Stikkord

Utdeling og tilpassing av utstyr. Sikkerhet på snø og is. Knuter og innbinding.

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon og praktiske øvelser med veiledning

Problemstillinger

Deltakerne skal introduseres for breutstyret og tilpasse dette til eget bruk. Deltakerne skal introduseres til sikkerhet på snø og is og for de vanligste knuter og innbinding til bruk i forbindelse med brevandring.

2. samling

Timer med lærer: 11

Tema

Teknikker og rutiner

Stikkord

Stegjernteknikk. Taulagsrutiner. Brelære.

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon og praktiske øvelser med veiledning

Problemstillinger

Deltakerne skal introduseres og drilles i stegjernteknikk og taulagsrutiner. Deltakerne skal lære om breen og dens enorme krefter.

3. samling

Timer med lærer: 11

Tema

Teknikker, rutiner og redning

Stikkord

Snøbakketeknikk. Taulagsrutiner. Klemknuter og innkorting av tau. Redningsteori.

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon og praktiske øvelser med veiledning

Problemstillinger

Deltakerne skal introduseres og drilles i snøbakketeknikk. Deltakerne skal fortsette drillingen i taulagsrutiner og jobbe med klemknuter og innkorting av tau. Deltakerne skal introduseres til redning.

4. samling

Timer med lærer: 11

Tema

Teknikker, rutiner og redning

Stikkord

Taulagsrutiner. Redning på is. Orientering.

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon og praktiske øvelser med veiledning

Problemstillinger

Deltakerne skal fortsette drillingen i taulagsrutiner i mer krevende terreng. Deltakerne skal prøve å redde på is. Deltakerne skal introduseres til orientering.

5. samling

Timer med lærer: 12

Tema

Dagstur

Stikkord

Dagstur. Mer krevende is med orientering og rutevalg. Sikkerhet.

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon og praktiske øvelser med veiledning

Problemstillinger

Deltakerne skal på langtur på en bre. Underveis drilles deltakerne i orientering, rutevalg og sikkerhet .

6. samling

Timer med lærer: 12

Tema

Topptur

Stikkord

Redning på snø. Eeventuellt isklatring, klemknutegang og/eller standplass. Planlegging av overnattingstur.

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon og praktiske øvelser med veiledning

Problemstillinger

Deltakerne skal på topptur på et fjell. Underveis drilles deltakerne i redning på snø, eventuellt isklatring, klemknutegang og/eller standplass etter deltakernes ønsker. Deltakerne planlegger overnattingstur.

7. samling

Timer med lærer: 12

Tema

Langtur med overnatting

Stikkord

Orientering, rutevalg og sikkerhet.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktiske øvelser med veiledning

Problemstillinger

Deltakerne skal gjennomføre en langtur med overnatting. Deltakerne drilles i det de har lært så langt. Deltakerne diskuterer etikk, miljø og historie rundt bre.

8. samling

Timer med lærer: 12

Tema

Langtur med overnatting, fortsatt

Stikkord

Orientering, rutevalg og sikkerhet.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktiske øvelser med veiledning

Problemstillinger

Deltakerne løser oppgaver i førstehjelp på veien tilbake til hovedleiren.

9. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Evaluering og adminsitrasjon

Stikkord

Evaluering. Kursavslutning. Pakking.

Arbeidsform og gjennomføring

Diskusjon

Problemstillinger

Deltakerne skal evaluere kurset. Utstyret skal rengjøres og pakkes.

Litteratur/materiell for deltakerne

DNT "Breboka - håndbok i brevandring"

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør i brevandring

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

DNT "Breboka - håndbok i brevandring"

Opplegg for evaluering

Hva lærte deltakerne? Hva var den største utfordringen for deltakerne? Hva gikk godt på kurset? Hva kan gjøres bedre på kurset?