2024 4H-klubbens historie

Mål:

Deltakerne skal lære hvordan og hvor man kan samle inn ulikt historisk materieale, kunne systematisere dette og presentere det på en god måte.

Målgruppe:

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Innholdet i studieringen vil i stor grad avhenge av hvilket kravalternativ som blir valgt: Alternativ 1 - Samle inn og systematisere materiale om klubben Du skal samle gamle møtebøker, referater,medlemslister, avisartikler, bilder og filmer. Snakk også med "4H-pionerene" som har vært med tidligere og skriv ned det de har å si. Det du har samlet inn skal merkes og systematiseres slik at det går an å finne fram i det. Alternativ 2: - Lage temahistorie Du kan velge å belyse klubbens historie med utgangspunkt i et tema som er viktig for din klubb. F.eks.: . Prosjektarbeidet i klubben, forandringer i prosjektvalg og prosjektgjennomføring. . Klubbens betydning i bygda og i forhold til andre organisasjoner. . Møter og aktiviteter i ulike tidsperioder. . Klubbavisens historie. . Leir og dens betydning for medlemmene. . Hvordan har klubben forandret seg gjennom årene? - Utarbeide jubileumshistorie Dette kan gjøres på flere måter, du kan f.eks. skrive en jubileumsmelding til et jubileum i klubben eller lage en utstilling om klubben fra starten fram til i dag. Her må du bruke både det som er samlet fra før og det materialet du selv samler inn.

1. samling

Timer uten lærer: 2

Tema:

Oppstart

Stikkord:

Organiser studieringen og meld den inn til Studieforbundet. Bestem tid og sted for møtene. Bla i heftet og snakk om hvordan dere skal legge opp arbeidet. Se igjennom hva dere må gjøre for å få prosjektet godkjent og lag forslag til avtale, plan og budsjett. Ta med det som er samlet inn om klubben tidligere til neste møte.

Arbeidsform:

Samtale og praktisk arbeid.

2. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 2

Tema:

Avhengig av kravalternativ som er valgt.

Stikkord:

Se igjennom det historiske materialet som er samlet inn i klubben, og se på systematiseringen. Snakk om hva dere vil oppnå med arbeidet og fordel arbeidet mellom dere.

Arbeidsform:

Samtale og praktisk arbeid.

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Avhengig av kravalternativ som er valgt.

Stikkord:

Gå igjennom hva som er gjort. Hva mer må dere gjøre for å oppnå målet? Fordel arbeidet som gjenstår.

Arbeidsform:

Samtale og praktisk arbeid.

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Avhengig av kravalternativ som er valgt.

Stikkord:

Legg opp en plan for hvordan det dere har gjort skal presenteres i klubben og bygda.

Arbeidsform:

Samtale og praktisk arbeid.

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Avhengig av kravalternativ som er valgt.

Stikkord:

Arranger møte, utstilling el. l. der dere viser 4H-klubbens historie for andre.

Arbeidsform:

Samtale og praktisk arbeid.

Litteratur/materiell for deltakerne:

4H-klubbens historie.

Krav til lærer/instruktør:

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering:

Studieforbundets evalueringsskjema.