2024 4H-klubbens historie

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal lære hvordan og hvor man kan samle inn ulikt historisk materieale, kunne systematisere dette og presentere det på en god måte.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Innhold

1. samling
TuL: 2
Tema:
Oppstart

Stikkord:

 • Organiser studieringen og meld den inn til Studieforbundet.
 • Bestem tid og sted for møtene.
 • Bla i heftet og snakk om hvordan dere skal legge opp arbeidet.
 • Se igjennom hva dere må gjøre for å få prosjektet godkjent og lag forslag til avtale, plan og budsjett.
 • Ta med det som er samlet inn om klubben tidligere til neste møte.

Arbeidsform:
Samtale og praktisk arbeid.

2. samling
TmL: 2
TuL: 2
Tema:
Avhengig av kravalternativ som er valgt.

Stikkord:

 • Se igjennom det historiske materialet som er samlet inn i klubben, og se på systematiseringen.
 • Snakk om hva dere vil oppnå med arbeidet og fordel arbeidet mellom dere.

Arbeidsform:
Samtale og praktisk arbeid.

3. samling
TmL: 2
Tema:
Avhengig av kravalternativ som er valgt.

Stikkord:

 • Gå igjennom hva som er gjort.
 • Hva mer må dere gjøre for å oppnå målet?
 • Fordel arbeidet som gjenstår.

Arbeidsform:
Samtale og praktisk arbeid.

4. samling
TmL: 2
Tema:
Avhengig av kravalternativ som er valgt.

Stikkord:
Legg opp en plan for hvordan det dere har gjort skal presenteres i klubben og bygda.

Arbeidsform:
Samtale og praktisk arbeid.

5. samling
TmL: 2
Tema:
Avhengig av kravalternativ som er valgt.

Stikkord:
Arranger møte, utstilling el. l. der dere viser 4H-klubbens historie for andre.

Arbeidsform:
Samtale og praktisk arbeid.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • 4H-klubbens historie.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Utfyllende opplysninger

Innholdet i studieringen vil i stor grad avhenge av hvilket kravalternativ som blir valgt:

Alternativ 1 - Samle inn og systematisere materiale om klubben

 • Du skal samle gamle møtebøker, referater,medlemslister, avisartikler, bilder og filmer.
 • Snakk også med "4H-pionerene" som har vært med tidligere og skriv ned det de har å si.
 • Det du har samlet inn skal merkes og systematiseres slik at det går an å finne fram i det.

Alternativ 2: - Lage temahistorie

Du kan velge å belyse klubbens historie med utgangspunkt i et tema som er viktig for din klubb. F.eks.: .

 • Prosjektarbeidet i klubben, forandringer i prosjektvalg og prosjektgjennomføring.
 • Klubbens betydning i bygda og i forhold til andre organisasjoner. .
 • Møter og aktiviteter i ulike tidsperioder.
 • Klubbavisens historie.
 • Leir og dens betydning for medlemmene.
 • Hvordan har klubben forandret seg gjennom årene? - Utarbeide jubileumshistorie

Dette kan gjøres på flere måter, du kan f.eks. skrive en jubileumsmelding til et jubileum i klubben eller lage en utstilling om klubben fra starten fram til i dag. Her må du bruke både det som er samlet fra før og det materialet du selv samler inn.