2023 Turplanlegging.

Mål:

Planlegge en kort tur i naturen for å se og studere et gitt tema.

Målgruppe:

Potensielle turledere. Må ha fagkunnskap innen et aktuelt område og interesse for å videreformidle kunnskap.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 2

Tema:

Aktuelle turmål og aktuelle tema. Gode ideer. Ulike innspill

Stikkord:

Hva må prioriteres for at turen skal være aktuell for ulike målgrupper?

Arbeidsform:

Innledning av lærer om muligheter i aktuelt område. Samtale

Problemstillinger:

Hva synes ulike deltagere er interssant?

2. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 2

Tema:

Utvalg av aktuelle turmål

Stikkord:

Utvelgelse av turmål, tilgjengelighet, kollektiv transport, parkering, pause?, klær, sko?

Arbeidsform:

Innledning av erfaringer med turmål. Samtale med utgangspunkt i egne erfaringer.

Problemstillinger:

Hvordan unngå at en eller flere deltagere opplever stress?

3. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 2

Tema:

Utsendelse av invitajson. Annonsering

Stikkord:

Hvem skal få invitasjon? Hvordan distribueres det? Hva med annonsering? Hvordan skaffe penger til annonsering?

Arbeidsform:

Innledning av lærer. Diskusjon med utgangspunkt i konkrete planer.

Problemstillinger:

Hvordan nå ut med informasjon om et åpent arrangement der alle kan delta?

4. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 2

Tema:

Utarbeidelse av program. Kontakt med presse. Utarbeidelse av annonser.

Stikkord:

Detaljer i invitasjon, pressekontakt,

Arbeidsform:

Diskusjon med utgangspunkt i materiale utarbeida i tiden mellom møtene.

Problemstillinger:

Hvordan utvikle informasjonskanaler i byområder?

5. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 2

Tema:

Evaluering av turen

Stikkord:

Deltagerantall, aktivitet, samarbeid mellom deltagergruppene. Er vi fornøyd?

Problemstillinger:

Hva kan gjøres bedre på neste tur?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Turreferater, studier av andres erfaringer?

Krav til lærer/instruktør:

Praktisk erfaring innen emnet. Faglig kunnskap om turens mål

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering:

Siste møte er evaluering