2023 Turplanlegging

Godkjent for 4–15 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Planlegge en kort tur i naturen for å se og studere et gitt tema

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Potensielle turledere. Må ha fagkunnskap innen et aktuelt område og interesse for å videreformidle kunnskap.

Innhold

1. samling
TmL: 1
TuL: 2
Tema:

 • Aktuelle turmål og aktuelle tema.
 • Gode ideer.
 • Ulike innspill

Stikkord:
Hva må prioriteres for at turen skal være aktuell for ulike målgrupper?

Arbeidsform:

 • Innledning av lærer om muligheter i aktuelt område.
 • Samtale

Problemstillinger:
Hva synes ulike deltagere er interssant?

2. samling
TmL: 1
TuL: 2
Tema:
Utvalg av aktuelle turmål

Stikkord:
Utvelgelse av turmål, tilgjengelighet, kollektiv transport, parkering, pause?, klær, sko?

Arbeidsform:

 • Innledning av erfaringer med turmål.
 • Samtale med utgangspunkt i egne erfaringer.

Problemstillinger:
Hvordan unngå at en eller flere deltagere opplever stress?

3. samling
TmL: 1
TuL: 2
Tema:

 • Utsendelse av invitajson.
 • Annonsering

Stikkord:

 • Hvem skal få invitasjon?
 • Hvordan distribueres det?
 • Hva med annonsering?
 • Hvordan skaffe penger til annonsering?

Arbeidsform:

 • Innledning av lærer.
 • Diskusjon med utgangspunkt i konkrete planer.

Problemstillinger:
Hvordan nå ut med informasjon om et åpent arrangement der alle kan delta?

4. samling
TmL: 1
TuL: 2
Tema:

 • Utarbeidelse av program.
 • Kontakt med presse.
 • Utarbeidelse av annonser.

Stikkord:
Detaljer i invitasjon, pressekontakt,

Arbeidsform:
Diskusjon med utgangspunkt i materiale utarbeida i tiden mellom møtene.

Problemstillinger:
Hvordan utvikle informasjonskanaler i byområder?

5. samling
TmL: 1
TuL: 2
Tema:
Evaluering av turen

Stikkord:
Deltagerantall, aktivitet, samarbeid mellom deltagergruppene. Er vi fornøyd?

Problemstillinger:
Hva kan gjøres bedre på neste tur?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Turreferater, studier av andres erfaringer?

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Praktisk erfaring innen emnet. Faglig kunnskap om turens mål

Avsluttende prøve/eksamen

Siste møte er evaluering