2020 Ung - Aktivist

Godkjent for 8–22 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Få ungdom til å forstå at de kan være med å påvikre, at deres stemme har en betydning og lære dem hvordan de skal få deres meninger frem.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom mellom 13 og 20

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 4Timer uten lærer: 2
Tema
Bli trygg på seg selv

Stikkord
Dag 1, Fredag: NAVNEPRESENTASJON Alle sier hva de heter, hvor gamle de er, hvor de kommer fra og en «moro-ting» (f.eks yndlinggodteri) KURSPRESENTASJON Presentasjon av kurset. Si noe om tidsrammene (men uten å si noe om programmet). BLI KJENT Grupper på ca 4-5 går fra post til post der de blir bedt om å fortelle noe om seg selv (ikke spesielt utfordrende ting) FØRSTE INDIVIDUELLE OPPGAVE Med spørsmålene: 1)Tre situasjoner du har mestret bra alene eller sammen med andre 2)Tre ting eller type situasjoner du ønsker å mestre bedre 3)Hvorfor ble du med i Natur og Ungdom? HVA ER MILJØPROBLEMENE OG HVA GJØR NU FOR Å LØSE DEM? Om miljøproblemene og hva Natur og Ungdom gjør for å løse dem. HVORFOR HAR VI LOKALLAG? Om at miljøproblemene må løses lokalt, at det er viktig at LL jobber med en sak og om oppbygningen av NU og hva du kan bruke de ulike NU-leddene til. HVORDAN DRIVE LOKALLAG? Gode tips til hvordan man bør drive et lokallag. Hvor kan du få tak i informasjon. Det er viktig å bli mange, og å få med seg forskjellige folk som kan ulike ting. HVORDAN SKAL VI BLI FLERE? Gruppearbeid

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag, gruppearbeid, individuelle oppgaver

2. samling
Timer med lærer: 7Timer uten lærer: 4
Tema
Argumentasjon, bli trygg på saken!

Stikkord
Dag 2, Lørdag : STRATEGI Om å legge strategi på en valgt sak (litt om hvilke saker som er lure å velge), få et bilde av en situasjon og velge hvordan man skal plassere seg i bildet. ARGUMENTASJON Foredrag om hvordan man utvikler og bruker argumentasjon. Gruppearbeid: Utvikle argumentasjon på en gitt sak (klima, naturmangfold.)

VIRKEMIDLER Ulike virkemidler man kan bruke for å skape press (aksjoner, konserter osv.) PÅVIRKE POLITIKERE Om å jobbe opp mot politikere, litt om forholdene i en kommune. ØVELSE: LEGGE STRATEGI PÅ EN SAK Gruppearbeid: Å legge strategi på en sak der kurslederne gir visse opplysninger om selve saken og om de politiske forholdene rundt. VIDEOTRENING

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag, gruppearbeid, individuelle oppgaver

3. samling
Timer med lærer: 2Timer uten lærer: 3
Tema
Hvordan forholde seg til media?

Stikkord
Dag 3, Søndag: PRESSE ØVELSE-PRESSE Øvelse der kurslederne er journalister og kursdeltakerne må svare for seg. AVSLUTNING

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag, gruppearbeid, individuelle oppgaver

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Deltagerne vil få utdelt planleggingsark og strategiark udner øvelsene. Disse er ikke ferdig utfylt men kommer med tips til hvordan deltagerne kan legge sin egen strategi og planlegge sine egne ting
Kurslederpermene, som inneholder støtte til alt av foredrag

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Lærer/instruktør må ha gjennomført kurslederkurs som avholdes 1 gang i året. På dette kurset gjennomgår deltagerne selv et aktivistkurs, men de går igjennom alle øvelsene etetr å ha deltat i dem for å reflekter rundt dem, og hva de betyr.

Avsluttende prøve/eksamen

Alle deltagerne mottar evalueringsskjema som de fyller, samt at det vil være muntlig evaluering