202 Vintersamling for sommerturledere

Godkjent for 24–26 timer  |  4–10 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Hovedmål:
Turledelse som medturleder i fjellet vinterstid

Delmål:

 • Være en støtte og diskusjonspartner for hovedturleder.
 • Ha gode kunnskaper og ferdigheter i ledelse av en turgruppe under vekslende forhold
 • Ha evne til å hjelpe å planlegge og gjennomføre ruter og veivalg
 • Hjelpe hovedturlederen i orientering under krevende forhold
 • Kunne hjelpe å organisere improvisert overnatting ute
 • Ha kunnskaper om hvordan en gruppe fungerer på tur
 • Ha kjennskap til natur, kultur og forvaltning i fjellet
 • Ha selvinnsikt og evne til refleksjon over egen rolle som turleder

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Sommerturledere

Innhold

 • Vinterorientering
 • Nedkjøling og kuldeskader
 • Nød - bivuakk
 • Rasfarlig terreng
 • Forventninger til turleder 2
 • Riktig utstyr

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Håndbok for kursledere, DNT (obligatorisk) - kursledersiden på www.turistforeningen.no/turleder (obligatorisk) - turledersiden på www.turistforeningen.no/turleder (obligatorisk) - DNTs faktaark på turledelse, www.turistforeningen.no/foreningsnett

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Rollespill
Demonstrasjon

Krav til lærer/instruktør

Vinterturleder og godkjent DNT kursleder gjennom DNTs kurslederkurs

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.