202 Vintersamling for sommerturledere

Godkjent for 24-26 timer  |  5-10 deltakere

Mål, læringsmål

Hovedmål:
Turledelse som medturleder i fjellet vinterstid

Delmål:

 • Være en støtte og diskusjonspartner for hovedturleder.
 • Ha gode kunnskaper og ferdigheter i ledelse av en turgruppe under vekslende forhold
 • Ha evne til å hjelpe å planlegge og gjennomføre ruter og veivalg
 • Hjelpe hovedturlederen i orientering under krevende forhold
 • Kunne hjelpe å organisere improvisert overnatting ute
 • Ha kunnskaper om hvordan en gruppe fungerer på tur
 • Ha kjennskap til natur, kultur og forvaltning i fjellet
 • Ha selvinnsikt og evne til refleksjon over egen rolle som turleder

Målgruppe og forkunnskaper

Sommerturledere

Kursinnhold

 • Vinterorientering
 • Nedkjøling og kuldeskader
 • Nød - bivuakk
 • Rasfarlig terreng
 • Forventninger til turleder 2
 • Riktig utstyr

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Rollespill
 • Demonstrasjon

Lenker til eksempler på kursprogram

https://www.dntoslo.no/aktiviteter/90719/847723/

Krav til lærer/instruktør

Vinterturleder og godkjent DNT kursleder gjennom DNTs kurslederkurs

Læringsressurser

Håndbok for kursledere, DNT (obligatorisk) - kursledersiden på www.turistforeningen.no/turleder (obligatorisk) - turledersiden på www.turistforeningen.no/turleder (obligatorisk) - DNTs faktaark på turledelse, www.turistforeningen.no/foreningsnett

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.