201 Beast Mode Engaged hundekurs

Godkjent for 4–20 timer  |  4–40 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltagerne bør etter endt kurs ha fått mange verktøy for rask fremgang i hundetreningen, de skal våge mer og sitte igjen med stor selvtillit og motivasjon.

  • Deltagerne skal lære treningsteknikker og et tankesett som kan brukes på tvers av ulike hundesportsgrener.
  • De skal også bidra til å skape en god kultur i hundemiljøet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppen er videregående hundetrenere. Man bør ha grunnferdigheter på plass og gjerne ha trent en hund på høyt nivå tidligere eller i dag.

Innhold

Kurset starter med 2 timers foredrag om mental trening.

Underveis i kurset vil tilsammen 10 hundeekvipasjer over 2 hele dager fungere som demonstrasjonshunder med veiledning av 2 instruktører.

Vi gjennomgår:

  • Adferdsforståelse
  • Overtrening
  • Konsentrasjonstrening
  • Lydighetstrening
  • Demonstrasjon av hvordan overtrening kan gi rask framgang i treningen

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

* Prosjektor for forelesninger
* Diverse hundettreningsutstyr
* Innendørs treningslokaler

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Forelesning
Praktisk trening/arbeid
Ref. kursinnholdbeskrivelse

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.