200 Moderne baking og tradisjonskjøkken

Godkjent for 8-12 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne får på kurset innblikk i moderne baking og tradisjonskjøkken

 • Deltakerne får lære baking av cupcakes og kakepynting
 • Delktakerane lærer om stølsliv, tradisjonskjøkken og typisk matlaging på støler fra Hallingdal

 • Deltakerne lærer særlig om samarbeid, effektivitet og rehold i forbindlse med temaene.

Målgruppe og forkunnskaper

12-18 år

Kursinnhold

Dag 1 Cupcakes

 • Baking av cupcakes- teori og praksis og kakepynting
 • Deltakerene får kjennskap til de forskjellige meltypene og ingrediensene. Hvordan bake og steke med godt hell. Forskjellige typer kremer og pynt til cupcakes med denne og marsipanpynten. Instruksjon i pynting og teori om ingrediensene.

Dag 2 Tradisjonskjøkken fra stølen

 • Deltakrane får være med på morgenstell i fjøs.
 • De får være med på å lage dylle (innkokt melk med risgryn = dessert) og steke kvikaker/lapper og kinne smør. Lære å håndpiske krem.
 • Lærer viktig informasjon videre for at nettopp stølskost-tradisjonen kan leve videre.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

I 4H kan en velge ulike matlagingskurs eller baking som prosjekt i klubbene. Aktivitetene i 4H spenner fra tradisjoner til mer moderne tema. Kurset er et eksempel på bredden og mangfoldet vi har i 4H.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Instruktør på cupcakes er utdannet kokk og instruktørene på stølskuret kan mye innen stølsliv

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.