200 Moderne baking og tradisjonskjøkken

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne får på kurset innblikk i moderne baking og tradisjonskjøkken

* Deltakerne får lære baking av cupcakes og kakepynting
* Delktakerane lærer om stølsliv, tradisjonskjøkken og typisk matlaging på støler fra Hallingdal

* Deltakerne lærer særlig om samarbeid, effektivitet og rehold i forbindlse med temaene.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

12-18 år

Innhold

Dag 1 Cupcakes

  • Baking av cupcakes- teori og praksis og kakepynting
  • Deltakerene får kjennskap til de forskjellige meltypene og ingrediensene. Hvordan bake og steke med godt hell. Forskjellige typer kremer og pynt til cupcakes med denne og marsipanpynten. Instruksjon i pynting og teori om ingrediensene.

Dag 2 Tradisjonskjøkken fra stølen

  • Deltakrane får være med på morgenstell i fjøs.
  • De får være med på å lage dylle (innkokt melk med risgryn = dessert) og steke kvikaker/lapper og kinne smør. Lære å håndpiske krem.
  • Lærer viktig informasjon videre for at nettopp stølskost-tradisjonen kan leve videre.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)


Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
I 4H kan en velge ulike matlagingskurs eller baking som prosjekt i klubbene. Aktivitetene i 4H spenner fra tradisjoner til mer moderne tema. Kurset er et eksempel på bredden og mangfoldet vi har i 4H.

Krav til lærer/instruktør

Instruktør på cupcakes er utdannet kokk og instruktørene på stølskuret kan mye innen stølsliv

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.