199 Risikosportaktiviteter og sikkerhet

Godkjent for 8-12 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne får på kurset et innblikk i to risikosportaktiviteter med særlig vekt på sikkerhet.

 • Deltakerne får lære om mountain bike, downhill, kjørestiler og utstyr forbundet med mountain bike.
 • Deltakerne får lære om gokart, kjørestiler og noe innsikt i bilens teknikk.

 • Deltakerne får lære om psykologien forbundet med slik aktivitet, hvem tiltrekkes av den og hvordan kan slik aktivitet brukes positivt i en organisasjon.

 • Deltakerne får en grundig innføring i sikkerhetsaspektene forbundet med slik aktivitet, sikkerhetsutstyr, førstehjelp og skadeforebygging.

Målgruppe og forkunnskaper

12-18 år

Kursinnhold

Dag 1 Mountain bike

 • Deltakerne får prøvd seg på å kjøre nedover fjellbakker.
 • Lære om hva som er viktig av sikkerhet og utstyr.

Dag 2 Gokart

 • Deltakrane vil få grundige sikkerhetsinstruksjoner og opplæring i bruk av gokart.
 • Deltakerne lærer kjøretekniker

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Erfarne instruktører både på gocart og mountenbike.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.