199 Risikosportaktiviteter og sikkerhet

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne får på kurset et innblikk i to risikosportaktiviteter med særlig vekt på sikkerhet.

* Deltakerne får lære om mountain bike, downhill, kjørestiler og utstyr forbundet med mountain bike.
* Deltakerne får lære om gokart, kjørestiler og noe innsikt i bilens teknikk.

* Deltakerne får lære om psykologien forbundet med slik aktivitet, hvem tiltrekkes av den og hvordan kan slik aktivitet brukes positivt i en organisasjon.

* Deltakerne får en grundig innføring i sikkerhetsaspektene forbundet med slik aktivitet, sikkerhetsutstyr, førstehjelp og skadeforebygging.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

12-18 år

Innhold

Dag 1 Mountain bike

  • Deltakerne får prøvd seg på å kjøre nedover fjellbakker.
  • Lære om hva som er viktig av sikkerhet og utstyr.

Dag 2 Gokart

  • Deltakrane vil få grundige sikkerhetsinstruksjoner og opplæring i bruk av gokart.
  • Deltakerne lærer kjøretekniker

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)


Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Erfarne instruktører både på gocart og mountenbike.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.