198 Lisensfelling av ulv, jerv og bjørn

Godkjent for 8–12 timer  |  4–30 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltakeren en grunnleggende innføring i biologi, jakt og forvaltning av ulv, jerv og bjørn

* Deltakerne får teoretisk gjennomgang om spor og sportegn, jaktmetoder, skuddplassundersøkelser og ettersøk.
* Deltakerne får praktisk opplæring i tilpassing av våpen og instruksjon ved skyting på ulike avstander og figurer.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jegere med interesse for lisensjakt på ulv, jerv og bjørn.
Deltakere må være registrert i jegerregisteret.

Innhold

  • Biologi og atferd
  • Spor og sportegn
  • Jaktmetoder
  • Skudd på ulv, jerv og bjørn,
  • Ettersøk
  • Melding om felling og evt. skadeskyting
  • Organisering
  • Praktisk skyting på ulike avstander og figurer

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

De tre heftetene: Jakt på bjørn. Jakt på ulv. Jakt på jerv. Utgitt av NINA/NJFF

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Høy kompetanse innen biologi, jakt og forvaltning av ulv, jerv og bjørn

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.