198 Lisensfelling av ulv, jerv og bjørn

Godkjent for 8-12 timer  |  5-30 deltakere

Mål, læringsmål

Gi deltakeren en grunnleggende innføring i biologi, jakt og forvaltning av ulv, jerv og bjørn

 • Deltakerne får teoretisk gjennomgang om spor og sportegn, jaktmetoder, skuddplassundersøkelser og ettersøk.
 • Deltakerne får praktisk opplæring i tilpassing av våpen og instruksjon ved skyting på ulike avstander og figurer.

Målgruppe og forkunnskaper

Jegere med interesse for lisensjakt på ulv, jerv og bjørn.
Deltakere må være registrert i jegerregisteret.

Kursinnhold

 • Biologi og atferd
 • Spor og sportegn
 • Jaktmetoder
 • Skudd på ulv, jerv og bjørn,
 • Ettersøk
 • Melding om felling og evt. skadeskyting
 • Organisering
 • Praktisk skyting på ulike avstander og figurer

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Diskusjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

https://www.njff.no/fylkeslag/oppland/Sider/Kurs-i-lisensfelling-10---11---24-juni.aspx

Krav til lærer/instruktør

Høy kompetanse innen biologi, jakt og forvaltning av ulv, jerv og bjørn

Læringsressurser

De tre heftetene: Jakt på bjørn. Jakt på ulv. Jakt på jerv. Utgitt av NINA/NJFF

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.