197 Dans og yoga

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

* Lære om dans som ei kunstform, og litt om bakgrunn og historikk.
* Innlæring av ulike grunntrinn for å skape en felles plattform for alle elevene.
* I samarbeid planlegge og gjennomføre et dansenummer og underholdningsinnslag.
* Lære Yin yoga, lære om meditasjon, pusteteknikk, styrke og utholdenhet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

12-18 år

Innhold

Samling 1.

  • Grunnleggene læring innen for dans.
  • Lære litt om jazzdans, hipphop, ballet, moderne dans og improvisasjon osv.
  • Innimellom danse øktene vil det blir lagt inn yoga. Her vil dei lære om pusteteknikk, meditasjon, styrke, fleksibilitet og utholdenhet.

Samling 2.

  • Bygge videre på dansetrinn fra 1.samling.
  • Sette sammen til et danseprogram.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)


Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Rollespill
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Kravet til instruktør er at den skal kunne dans og yoga

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.