197 Dans og yoga

Godkjent for 8-12 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

 • Lære om dans som ei kunstform, og litt om bakgrunn og historikk.
 • Innlæring av ulike grunntrinn for å skape en felles plattform for alle elevene.
 • I samarbeid planlegge og gjennomføre et dansenummer og underholdningsinnslag.
 • Lære Yin yoga, lære om meditasjon, pusteteknikk, styrke og utholdenhet.

Målgruppe og forkunnskaper

12-18 år

Kursinnhold

Samling 1.

 • Grunnleggene læring innen for dans.
 • Lære litt om jazzdans, hipphop, ballet, moderne dans og improvisasjon osv.
 • Innimellom danse øktene vil det blir lagt inn yoga. Her vil dei lære om pusteteknikk, meditasjon, styrke, fleksibilitet og utholdenhet.

Samling 2.

 • Bygge videre på dansetrinn fra 1.samling.
 • Sette sammen til et danseprogram.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Rollespill
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Kravet til instruktør er at den skal kunne dans og yoga

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.