196 Vannsportaktivitet

Godkjent for 8-12 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne på kurset skal få kjennskap til to vannsportaktiviteter som eksempel på risikosport.

 • Deltakerne får en introduseres til kajakken og utstyret som følger med.
 • Deltakerne får en introduksjon til rafting og utstyret som følger med.

 • Gjennom kurset får deltakerne innføring i sikkerhet og teknikk som er viktig for de to grenene..

 • Deltakerne får prøve begge aktivitetene i praksis

Målgruppe og forkunnskaper

12-18 år

Kursinnhold

Dag 1 Rafting

 • Lære om sikkerhet, redning og teknikker rundt det å ferdes i en raftingbåt på elva.
 • Øve med våtdrakter, hjelmer og redningsvest på flyteteknikker før en kommer i den store elva.
 • Lære å jobbe sammen i båten.
 • Lære å være bevisste på sikkerhet veid opp mot risiko

Dag 2 Kajakk

 • Introduksjon, gjennomgang av sikkerhetsrutiner, teknikktrening, lek på vannet
 • Bli kjent med kajakken og få opplæring i bruk.
 • Gå gjennom sikkerhetsrutiner og nødprosedyrer.
 • Lære å meistre kajakken, padle dit ein vil, vere trygg i kajakken

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Rollespill
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Kan mye innen kajakk og på raftingen er det godkjente instruktører med

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.