196 Vannsportaktivitet

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne på kurset skal få kjennskap til to vannsportaktiviteter som eksempel på risikosport.

* Deltakerne får en introduseres til kajakken og utstyret som følger med.
* Deltakerne får en introduksjon til rafting og utstyret som følger med.

* Gjennom kurset får deltakerne innføring i sikkerhet og teknikk som er viktig for de to grenene..

* Deltakerne får prøve begge aktivitetene i praksis

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

12-18 år

Innhold

Dag 1 Rafting

  • Lære om sikkerhet, redning og teknikker rundt det å ferdes i en raftingbåt på elva.
  • Øve med våtdrakter, hjelmer og redningsvest på flyteteknikker før en kommer i den store elva.
  • Lære å jobbe sammen i båten.
  • Lære å være bevisste på sikkerhet veid opp mot risiko

Dag 2 Kajakk

  • Introduksjon, gjennomgang av sikkerhetsrutiner, teknikktrening, lek på vannet
  • Bli kjent med kajakken og få opplæring i bruk.
  • Gå gjennom sikkerhetsrutiner og nødprosedyrer.
  • Lære å meistre kajakken, padle dit ein vil, vere trygg i kajakken

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)


Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Rollespill
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Kan mye innen kajakk og på raftingen er det godkjente instruktører med

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.