195 Friluftsliv, førstehjelp og leirdue skyting

Godkjent for 8–12 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære å praktisere enkelt friluftsliv, med vekt på klær, bål og mat.
Lære om førstehjelp, slik at vi skal kunne hjelpe til hvis et uhell skulle skje under aktiviteter og ellers i livet. Vi lærer om vesentlige områder, som hjerte/ lungeredning og sårbehandling
Lære å håndtere våpen. Lære ulike skyteteknikker. Lære om sikkerhet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Barn og ungdom fra 12-18 år

Innhold

Dag 1. Leirdueskyting og førstehjelp

Leirdue skyting :

 • Lære mer om bueskyting.
 • Deltakerne lærer å håndtere et våpen og får innføring i skyteteknikker. Konsentrasjon, pusteteknikk, styrke.
 • Lærer om utstyr som er nødvendig,
 • Sikkerhetsregler som må ivaretas.

Førstehjelpkurs

 • Grunnleggende førstehjelp.
 • Trening på hjerte/lungeredning og stabilt sideleie.
 • Gjennomgang på sårbehandling.

Dag 2. Friluftsliv

 • Bekledning. Lære seg å kle seg riktig, og ha med det som du vil få behov for.
 • Hva som trengs av utstyr. Lære om hva som er viktig å ha med seg av utstyr når en skal på tur, i forhold til om det er kort eller lang tur.
 • Lære å lage bål. Demonstrere for deltakerne hvordan enkelt gjøre ild. Hva kan man bruke ild/bål til? Holde varmen, tørke klær og lage mat.Tidsbruken på å gjøre opp ild som skal holde ut dagen.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)


Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Rollespill
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Kunnskap og erfaring fra friluftsliv, For å ivareta sikkerheten kreves profesjonelle instruktører. Godkjent kursholder til førstehjelp.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.