195 Friluftsliv, førstehjelp og leirdue skyting

Godkjent for 8-12 timer  |  5-20 deltakere

Mål, læringsmål

Lære å praktisere enkelt friluftsliv, med vekt på klær, bål og mat.
Lære om førstehjelp, slik at vi skal kunne hjelpe til hvis et uhell skulle skje under aktiviteter og ellers i livet. Vi lærer om vesentlige områder, som hjerte/ lungeredning og sårbehandling
Lære å håndtere våpen. Lære ulike skyteteknikker. Lære om sikkerhet.

Målgruppe og forkunnskaper

Barn og ungdom fra 12-18 år

Kursinnhold

Dag 1. Leirdueskyting og førstehjelp

Leirdue skyting :
* Lære mer om bueskyting.
* Deltakerne lærer å håndtere et våpen og får innføring i skyteteknikker. Konsentrasjon, pusteteknikk, styrke.
* Lærer om utstyr som er nødvendig,
* Sikkerhetsregler som må ivaretas.

Førstehjelpkurs
* Grunnleggende førstehjelp.
* Trening på hjerte/lungeredning og stabilt sideleie.
* Gjennomgang på sårbehandling.

Dag 2. Friluftsliv
* Bekledning. Lære seg å kle seg riktig, og ha med det som du vil få behov for.
* Hva som trengs av utstyr. Lære om hva som er viktig å ha med seg av utstyr når en skal på tur, i forhold til om det er kort eller lang tur.
* Lære å lage bål. Demonstrere for deltakerne hvordan enkelt gjøre ild. Hva kan man bruke ild/bål til? Holde varmen, tørke klær og lage mat.Tidsbruken på å gjøre opp ild som skal holde ut dagen.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Rollespill
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Kunnskap og erfaring fra friluftsliv, For å ivareta sikkerheten kreves profesjonelle instruktører. Godkjent kursholder til førstehjelp.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.