193 Sjøfiske- innføring nybegynnere/ viderekommende

Godkjent for 10–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltagerne være i stand til å beherske agnfiske fra båt på en sikker, trygg og effektiv måte.

 • Deltagerne skal ha kjennskap til noen av de ulike fiskeartene vi finner langs norskekysten, samt hvor i vannsøyla vi finner de ulike artene.
 • Deltagerne skal ha kjennskap til de ulike fiskeredskapene som nyttes ved agnfiske fra båt.
 • Deltakerne skal få kjennskap til fisk som matressurs

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som vil lære mer om agnfiske og fiskearter i sjøen.
Kurset kan tilrettelegges for nybegynnere, men også for viderekomne.

Innhold

Leksjon 1 (1t)

 • Sikkerhet og trygghet på sjøen, herunder bruk av sikkerhetsutstyr(redningsvest, livbøye), skikk og bruk i båt, bekledning og navigasjon.

Leksjon 2 (2t)

 • Innføring i bruk av båtstang og multiplikatorsnelle, samt å lære om liner(tykkelser, bruddstyrke, mono, multifilament).

 • Lære å knyte et glidetakkel og et paternoster(kombinasjon).

 • Innføring i ulike typer agn, samt bruksområder (krokspissen synlig, agntråd, gjennom skinn).

Leksjon 3 (1t)

 • Artslære, en innføring i de vanligste fiskeartene langs norskekysten, samt hvor i vannsøyla artene befinner seg.

Leksjon 4 ( 4t)

 • Praktisk agnfiske fra båt med velledning

Leksjon 5 (2t)

 • Fisk som matressurs (sløying, hygiene og tilberedning)

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Ingen formelle krav, men må ha god kunnskap og allsidig erfaring med sjøfiske.

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset er ikke kvalifiserende.
Kurset har ingen kunnskapstest

Utfyllende opplysninger

Kurset skal foregå på egnet lokalitet utendørs, med båtførere som innehar båtførerprøven.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.