193 Sjøfiske- innføring nybegynnere/ viderekommende

Godkjent for 10-14 timer  |  3-15 deltakere

Mål, læringsmål

Etter endt kurs skal deltagerne være i stand til å beherske agnfiske fra båt på en sikker, trygg og effektiv måte.

 • Deltagerne skal ha kjennskap til noen av de ulike fiskeartene vi finner langs norskekysten, samt hvor i vannsøyla vi finner de ulike artene.

 • Deltagerne skal ha kjennskap til de ulike fiskeredskapene som nyttes ved agnfiske fra båt.

 • Deltakerne skal få kjennskap til fisk som matressurs

Målgruppe og forkunnskaper

Alle som vil lære mer om agnfiske og fiskearter i sjøen.
Kurset kan tilrettelegges for nybegynnere, men også for viderekomne.

Kursinnhold

Leksjon 1 (1t)

 • Sikkerhet og trygghet på sjøen, herunder bruk av sikkerhetsutstyr(redningsvest, livbøye), skikk og bruk i båt, bekledning og navigasjon.

Leksjon 2 (2t)

 • Innføring i bruk av båtstang og multiplikatorsnelle, samt å lære om liner(tykkelser, bruddstyrke, mono, multifilament).
 • Lære å knyte et glidetakkel og et paternoster(kombinasjon).

 • Innføring i ulike typer agn, samt bruksområder (krokspissen synlig, agntråd, gjennom skinn).

Leksjon 3 (1t)

 • Artslære, en innføring i de vanligste fiskeartene langs norskekysten, samt hvor i vannsøyla artene befinner seg.

Leksjon 4 ( 4t)

 • Praktisk agnfiske fra båt med velledning

Leksjon 5 (2t)
* Fisk som matressurs (sløying, hygiene og tilberedning)

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Ingen formelle krav, men må ha god kunnskap og allsidig erfaring med sjøfiske.

Kvalifiserende/test/eksamen

Kurset er ikke kvalifiserende.
Kurset har ingen kunnskapstest

Eventuelle merknader

Kurset skal foregå på egnet lokalitet utendørs, med båtførere som innehar båtførerprøven.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.