192 Skytekurs rifle og hagle

Godkjent for 40-45 timer  |  5-150 deltakere

Mål, læringsmål

Kurset vil gi en teoretisk og praktisk innføring i skyting med rifle og hagle.

 • Kurset har en teoretisk del med én samling for hagleskyting og én samling for rifleskyting i kurslokaler hvor deltagerne skal lære om våpen, skyteteknikker, lovverk og holdninger.
 • Kurset har i tillegg flere samlinger for praktisk skyting med veiledning, fordelt på samlinger for hagleskyting og rifleskyting på leirduebane og riflebane hvor deltagerne skal lære om behandling av våpen og sikkerhet, forskjellige skyteteknikker, enkel innføring i trenings- og konkurransegrener for skyting og jaktskyting.

Målgruppe og forkunnskaper

Nye og erfarne skyttere med gjennomført jegerprøvekurs.

Kursinnhold

Hagleskyting:

 • Samling 1. Teorikurs hagle. 3 timer med lærer.

 • Samling 2. Praktisk skyting leirduer på leirduebane med veiledning, 6 timer med lærer.

 • Samling 3. Praktisk skyting leirduer på leirduebane med veiledning, 6 timer med lærer.

 • Samling 4. Praksis i Jaktsti, med veiledning. 6 timer med lærer.

Rifleskyting - jaktskyting:

 • Samling 5. Teorikurs rifle.

 • Samling 6. Praktisk skyting med rifle på riflebane,med veiledning.

 • Samling 7 Praktisk skyting med rifle på riflebane,med veiledning.

 • Samling 8. Praktisk skyting med rifle på riflebane,med veiledning.

 • Samling 9. Praksis i Jaktfeltløype med veiledning.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

https://www.njff.no/fylkeslag/rogaland/lokallag/karmoy/Sider/Invitasjon-til-oppfolgingskurs-i-skyting.aspx

Krav til lærer/instruktør

Erfaring og instruktørerfaring innen hagle- og rifleskyting med jegerprøve.

Læringsressurser

 • Jegerprøveboka 2017.

 • Riflebanen stiller med utlånsrifler til alle deltakere

 • Våpen blir utlånt på begge baner.

Eventuelle merknader

Det blir egen Jaktfeltløype for rullestolbrukere.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.