191 Trinn 1: Jeg er beredt (2017)

Godkjent for 14-20 timer  |  3-20 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne skal etter endt kurs ha grunnleggende kompetanse, kunnskap og ferdigheter for å kunne planlegge og gjennomføre gode speidermøter- og turer for speidere.

Målgruppe og forkunnskaper

Alle modulene kan tas av speiderledere. Deltakerne skal ha gjennomført Lederstart før kurset.

Kursinnhold

Trinn 1 består av fire moduler.

Modul 1: Speiding og ledelse

 • Mål: Etter endt modul skal deltakerne:

  • Kjenne til speidingens verdigrunnlag og formål.
  • Ha kunnskap om alle elementene i speidermetoden.
  • Kunne bruke følgende elementer fra speidermetoden aktivt i speiderarbeidet:
   • Learning by doing
   • Friluftsliv
   • Symbolikk, rammer og lek
  • Ha god forståelse for hva det innebærer å være speiderleder.
 • Innhold: Modul 1 inneholder temaene "speidingens idé og verdigrunnlag, "å være speiderleder" og "speidermetoden 1"

Modul 2: Speiderprogram og speiderfriluftsliv

 • Mål: Etter endt modul skal deltakerne:

  • Vite hvorfor vi har et speiderprogram, hvordan dette er bygd opp og hvordan en kan bruke dette som speiderleder.
  • Ha forståelse for hvordan og hvorfor friluftsliv brukes som ramme og metode i Norges speiderforbund.
  • Vite hvilke retningslinjer og prinsipper som gjelder for turer i regi av Norges speiderforbund.
  • Vite hvilken friluftslivskompetanse en trenger som leder for ulike speideraktiviteter og hvor en kan finne denne kompetansen.
 • Innhold: Modul 2 inneholder temaene "speiderprogrammet 1" og "friluftsliv i
  speiderarbeidet".

Modul 3: Planlegging av speideraktiviteter.

 • Mål: Etter endt modul skal deltakerne:

  • Vite hvordan de kan planlegge et got speidermøte med utgangspunkt i speiderprogrammet.
  • Vite hvilke programrelaterte planleggingsverktøy som finnes og hvordan de kan brukes.
  • Ha fått trening i praksis med å planlegge et speidermøte.
 • Innhold: Modul 3 inneholder temaer som er relevante for å kunne planlegge et godt
  speidermøte med utgangspunkt i speiderprogrammet, og hvor en kan finne aktuelle
  planleggingsverktøy til speiderarbeidet.

Modul 4: Trygge speideraktiviteter

 • Mål: Etter endt modul skal deltakerne:

  • Kunne planlegge trygge og sikre speideraktiviteter.
  • Kjenne til hvilke retningslinjer som gjelder for aktiviteter og turer i regi av Norges speiderforbund.
  • Kunne forebygge og håndtere uønskede hendelser og atferd.
 • Innhold: Modul 4 inneholder temaene "trygg speiding" og "trygge turer"

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Praktisk trening/arbeid

Kurset kan gjennomføres enten over en helg eller som separate moduler.

Lenker til eksempler på kursprogram

Kursplan finnes ikke på nett pr. dags dato, ta eventuelt kontakt med studieforbundet Natur og Miljø eller Norges speiderforbund for å få kursplanen.

Krav til lærer/instruktør

Ansvarlig for gjennomføring av kurset må være oppnevnt av krets eller forbund som ledertrener i Norges speiderforbund.

Læringsressurser

Ledelse i Norges speiderforbund
Trinn 1 - Kursplan

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.