190 Trinn 2: Speiderprogrammet i egen enhet

Godkjent for 14–20 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal etter endt kurs være i stand til å bruke metoder, verktøy og hjelpemidler til langtidsplanlegging av speideraktiviteter for egen enhet, med utgangspunkt i speiderprogrammet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle modulene kan tas av speiderledere. Deltakerne skal ha gjennomført trinn 1: Jeg er beredt før kurset.

Innhold

Trinn 2 består av fire moduler. Det beregnes ca 3,5 time på hver modul.

Modul 1: Enhetsarbeid

 • Etter endt modul skal deltakerne:

  • Ha god kjennskap til alle elementene i speidermetoden.
  • Kunne bruke følgende elementer aktivt i speiderarbeidet:
   • Symbolikk, rammer og lek
   • Progresjon i aktiviteter og ferdigheter
   • Medbestemmelse og ansvar
   • Patruljesystemet

 • Vite hvordan de kan bruke speiderprogrammet og speidermetoden i egen enhet.
 • Innhold: Modul 1 inneholder temaene "Speidermetoden 2" og "Egen enhet".
Modul 2: Situasjonsorientert ledelse
 • Etter endt modul skal deltakerne:  • Kjenne til veiledning som metode og hvordan dette brukes i Norges speiderforbund.

  • Ha fått øvelse i veiledning i en praktisk situasjon.

  • Få forståelse for hva en konflikt er, hvordan en konflikt utvikler seg og hvordan en kan
   forebygge og håndtere konflikter.
 • Innhold: Modul 2 inneholder temaene "Veiledning" og Konflikthåndtering".
Modul 3: Planlegging i egen enhet • Etter endt modul skal deltakerne:

  • Kunne utarbeide en langtidsplan for egen enhet, med utgangspunkt i
   speiderprogrammet.

  • Kunne bruke evaluering og arfaringssirkelen til forbedring av arbeidet i enheten.

  • Ha fått praktisk erfaring med planleggingshjelpemidler.

  • Kunne ta hensyn til progresjon, individuelle forutsetninger og lokale forhold i
   planleggingen.
Modul 4: Planlegging i praksis • Etter endt modul skal deltakerne:

  • Ha fått praktisk erfaring med langtidsplanlegging av arbeidet i egen enhet frem mot en speidertur.

  • Ha gjennomført deler av innholdet i det som er planlagt.

  • Ha evaluert planleggingen og gjennomføringen.Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Ledelse i Norges speiderforbund
Trinn 2 - Kursplan
Kurset kan holdes både inne og ute. Kursstedet (ute/inne) bør inspirere til uformelt samvær (leirbålsplass, peisestue e.l. Speiderhytter eller forbundets leirsteder passer gjerne til dette). Friluftsliv som ramme velges når/hvis det er mulig. Å være ute gir mange muligheter og naturen styrker fellesskapet.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid
Kurset kan gjennomføres enten over en helg eller som separate moduler.
Speidermetoden bør brukes aktivt gjennom hele kurset. For å bevisstgjøre deltakerne på viktigheten av å bruke patruljesystemet og veiledning som metode, bør dette også være gjennomgående for hele kurset.

Krav til lærer/instruktør

Ansvarlig for gjennomføring av kurset må være oppnevnt av krets eller forbund som ledertrener i Norges speiderforbund.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.