190 Trinn 2: Speiderprogrammet i egen enhet (2017)

Godkjent for 14-20 timer  |  3-20 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne skal etter endt kurs være i stand til å bruke metoder, verktøy og hjelpemidler til langtidsplanlegging av speideraktiviteter for egen enhet, med utgangspunkt i speiderprogrammet.

Målgruppe og forkunnskaper

Alle modulene kan tas av speiderledere. Deltakerne skal ha gjennomført trinn 1: Jeg er beredt før kurset.

Kursinnhold

Trinn 2 består av fire moduler:

Modul 1: Enhetsarbeid

 • Mål: Etter endt modul skal deltakerne:
  • Ha god kjennskap til alle elementene i speidermetoden.
  • Kunne bruke følgende elementer aktivt i speiderarbeidet:
   • Symbolikk, rammer og lek
   • Progresjon i aktiviteter og ferdigheter
   • Medbestemmelse og ansvar
   • Patruljesystemet
 • Vite hvordan de kan bruke speiderprogrammet og speidermetoden i egen enhet.

 • Innhold: Modul 1 inneholder temaene "speidermetoden 2" og "egen enhet".

Modul 2: Situasjonsorientert ledelse

 • Mål: Etter endt modul skal deltakerne:

  • Kjenne til veiledning som metode og hvordan dette brukes i Norges speiderforbund.
  • Ha fått øvelse i veiledning i en praktisk situasjon.
  • Få forståelse for hva en konflikt er, hvordan en konflikt utvikler seg og hvordan en kan forebygge og håndtere konflikter.
 • Innhold: Modul 2 inneholder temaene "veiledning" og konflikthåndtering".

Modul 3: Planlegging i egen enhet

 • Mål: Etter endt modul skal deltakerne:
  • Kunne utarbeide en langtidsplan for egen enhet, med utgangspunkt i speiderprogrammet.
  • Kunne bruke evaluering og arfaringssirkelen til forbedring av arbeidet i enheten.
  • Ha fått praktisk erfaring med planleggingshjelpemidler.
  • Kunne ta hensyn til progresjon, individuelle forutsetninger og lokale forhold i planleggingen.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Praktisk trening/arbeid

Kurset kan gjennomføres enten over en helg eller som separate moduler.

Lenker til eksempler på kursprogram

Kursplan for trinn 2 finnes ikke på nett pr. dags dato, ta kontakt med Studieforbundet natur og miljø eller Norges speiderforbund for å få utlevert kursplan for trinn 2.

Krav til lærer/instruktør

Ansvarlig for gjennomføring av kurset må være oppnevnt av krets eller forbund som ledertrener i Norges speiderforbund.

Læringsressurser

Ledelse i Norges speiderforbund
Trinn 2 - Kursplan

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.