189 Weight - pull grunnkurs

Godkjent for 12–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

* Deltakerne får gjennom kurset en innlæring i hundesporten weight pull (WP).
* De skal lære hva WP er og hvordan sporten drives i Norge og Europa.
* De skal lære om hvordan man kommer i gang med treningen og om ulike treningsmetoder med og uten sele.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset passer for alle hunder fra ca. 1 år. Ingen forkunnskaper nødvendig.

Innhold

  • Om WP og hvordan sporten drives i Norge og Europa.
  • Regelverk
  • Treningsmetoder med sele
  • Alternative treningsmetoder
  • Skadeforebyggende tiltak
  • Fòring og hundehold
  • Lydighetsmomenter
  • Tilvenning til sele
  • Innføring i kjettingtrekk

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Powerpoint-presentasjon. Eget kurskompendium.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Teori fredag. Praktisk trening lørdag og søndag.

Krav til lærer/instruktør

Det benyttes lærekrefter med god faglig bakgrunn og erfaring fra weight pull med egen hund.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.