189 Weight - pull grunnkurs

Godkjent for 12-20 timer  |  3-15 deltakere

Mål, læringsmål

 • Deltakerne får gjennom kurset en innlæring i hundesporten weight pull (WP).
 • De skal lære hva WP er og hvordan sporten drives i Norge og Europa.
 • De skal lære om hvordan man kommer i gang med treningen og om ulike treningsmetoder med og uten sele.

Målgruppe og forkunnskaper

Kurset passer for alle hunder fra ca. 1 år. Ingen forkunnskaper nødvendig.

Kursinnhold

 • Om WP og hvordan sporten drives i Norge og Europa.
 • Regelverk
 • Treningsmetoder med sele
 • Alternative treningsmetoder
 • Skadeforebyggende tiltak
 • Fòring og hundehold
 • Lydighetsmomenter
 • Tilvenning til sele
 • Innføring i kjettingtrekk

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning

Teori fredag. Praktisk trening lørdag og søndag.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Det benyttes lærekrefter med god faglig bakgrunn og erfaring fra weight pull med egen hund.

Læringsressurser

Powerpoint-presentasjon. Eget kurskompendium.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.