188 Naturklatrejungelkurs

Godkjent for 8-16 timer  |  3-15 deltakere

Mål, læringsmål

 • Deltakerne skal kunne lage/etablere en egen naturklatrejungel etter krav og forskrifter etter "lekeplassforskriften".
 • Lære om hvilke festeanordninger og tau skal/kan brukes.
 • Lære å lage internkontrollmanual for sikkerhetskrav.
 • Lære om hvordan de kan prosjektere og få finansiert en naturklatrejungel.

Målgruppe og forkunnskaper

Målgruppen for kurset er 4H gårder, lokale 4H klubber og adm. fra hele Norge. Medarbeidere og foreldre fra skoler og barnehager, idrettbevegelsen, velforeninger og friluftsorganisajoner. Det trengs ingen forkunnskaper.

Kursinnhold

 • Hvordan prosjektere en naturklatrejungel?
 • Hvordan finansiere klatrejungel med tilskudd?
 • Tips og ideer om ulike stasjoner på løpende bane.
 • Sikkerhetsvurdering- tilslutt lager vi en internkontrollmanual for å ivareta sikkerheten.
 • Følgende stasjoner blir deltakerne med på å bygge: ulike taustasjoner som burmabro, taukryss, armgangstasjon og flere balansestasjoner. Det blir bygget 10 ulike stasjoner i løpet av de to dagene.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Kurset er lagt opp som et praktisk kurs- lære ved å gjøre. Men det vil selvfølgelig bli teori underveis, men den er lagt inn under den praktiskedelen.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Anders A. Vik innehar spisskompetanse på området og er arkitekten bak over 20 naturklatrejungeler over hele Norge. Han var også med i ressursgruppen til Norges almennstandarisering når sikkerhetssandardene til "Lekeplassforskriften" ble etablert.

Selvsagt må det ikke være Anders A. Vik som er lærer, men han er av de som kan dette. Det er ikke mange som kan så mye. Det må være en lærer som har god greie på forskriftene og hva som kreves av både utstyr og underlag.

Læringsressurser

 • En sikkelig god lærer både praktisk og teoretisk på "lekeplassforskriften"
 • Må være mulighet for praktisk arbeid

Kvalifiserende/test/eksamen

 • Alle vil få utdelt kursbevis, men vil ikke oppnå noen form for grad e.l.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.