188 Naturklatrejungelkurs

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

* Deltakerne skal kunne lage/etablere en egen naturklatrejungel etter krav og forskrifter etter "lekeplassforskriften".
* Lære om hvilke festeanordninger og tau skal/kan brukes.
* Lære å lage internkontrollmanual for sikkerhetskrav.
* Lære om hvordan de kan prosjektere og få finansiert en naturklatrejungel.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppen for kurset er 4H gårder, lokale 4H klubber og adm. fra hele Norge. Medarbeidere og foreldre fra skoler og barnehager, idrettbevegelsen, velforeninger og friluftsorganisajoner. Det trengs ingen forkunnskaper.

Innhold

  • Hvordan prosjektere en naturklatrejungel?
  • Hvordan finansiere klatrejungel med tilskudd?
  • Tips og ideer om ulike stasjoner på løpende bane.
  • Sikkerhetsvurdering- tilslutt lager vi en internkontrollmanual for å ivareta sikkerheten.
  • Følgende stasjoner blir deltakerne med på å bygge: ulike taustasjoner som burmabro, taukryss, armgangstasjon og flere balansestasjoner. Det blir bygget 10 ulike stasjoner i løpet av de to dagene.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

- En sikkelig god lærer både praktisk og teoretisk på "lekeplassforskriften"
- Må være mulighet for praktisk arbeid

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Kurset er lagt opp som et praktisk kurs- lære ved å gjøre. Men det vil selvfølgelig bli teori underveis, men den er lagt inn under den praktiskedelen.

Krav til lærer/instruktør

Anders A. Vik innehar spisskompetanse på området og er arkitekten bak over 20 naturklatrejungeler over hele Norge. Han var også med i ressursgruppen til Norges almennstandarisering når sikkerhetssandardene til "Lekeplassforskriften" ble etablert.

Selvsagt må det ikke være Anders A. Vik som er lærer, men han er av de som kan dette. Det er ikke mange som kan så mye. Det må være en lærer som har god greie på forskriftene og hva som kreves av både utstyr og underlag.

Avsluttende prøve/eksamen

  • Alle vil få utdelt kursbevis, men vil ikke oppnå noen form for grad e.l.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.