187 Brekurs og alpin ferdsel for skikjørere

Godkjent for 35–45 timer  |  4–10 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal bevisstgjøres om viktigheten av sikkert veivalg på bre og i alpint terreng, og gjøres godt kjent med metodesett og tankegang for sikring og redning på bre, i snøbakker og utsatt terreng (dog ikke klatreterreng).

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Erfarne skikjørere som vil lære å gå trygt på bre.

Innhold

Samling 1. Timer med lærer: 2

 • Introduksjon
 • Presentasjon av kurset, instruktører og deltakere.
 • Få et inntrykk av deltakernes forutsetninger, forventninger og mål med kurset.
 • Tilpasning av utstyr, gjennomgang av utstyr og bruk, knuter og innbinding.

Samling 2. Timer med lærer: 9

 • Bevegelseteknikk i is og snøbakketeknikk.
 • Bevegelseteknikk, øvelse på sikkert område uten tau, enkel gange i is med tau, bruk av stegjern, øks, trinnhugging, hopping.
 • Snøbakketeknikk - bruk av sikringsmidler i snø, bruk av øks, oppbremsing etc.

Samling 3. Timer med lærer: 9

 • Tur
 • Gange i små tau på snø og evt litt is.
 • Veivalg og orientering.

Samling 4. Timer med lærer: 9

 • Tur.
 • Redning ved uhell/fall, og gjennomgang av tidligere temaer.
 • Redning på snø i små tau. Hvordan ta vare på hverandre i redningssituasjoner?

Samling 5. Timer med lærer: 6

*Tur

 • Oppsummering av kursinnhold.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Breboka, håndbok i brevandring, utgitt av DNT Fjellsport.
Håndbok for instruktører, DNT Fjellsport

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Praktisk trening/arbeid
Praktisk-teoretisk gjennomføring.

Krav til lærer/instruktør

Godkjent breinstruktører etter Norsk Fjellsportforums (NF) standard.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.