187 Brekurs og alpin ferdsel for skikjørere

Godkjent for 35-45 timer  |  5-10 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne skal bevisstgjøres om viktigheten av sikkert veivalg på bre og i alpint terreng, og gjøres godt kjent med metodesett og tankegang for sikring og redning på bre, i snøbakker og utsatt terreng (dog ikke klatreterreng).

Målgruppe og forkunnskaper

Erfarne skikjørere som vil lære å gå trygt på bre.

Kursinnhold

Samling 1.
Timer med lærer: 2

 • Introduksjon
 • Presentasjon av kurset, instruktører og deltakere.
 • Få et inntrykk av deltakernes forutsetninger, forventninger og mål med kurset.
 • Tilpasning av utstyr, gjennomgang av utstyr og bruk, knuter og innbinding.

Samling 2.
Timer med lærer: 9

 • Bevegelseteknikk i is og snøbakketeknikk.
 • Bevegelseteknikk, øvelse på sikkert område uten tau, enkel gange i is med tau, bruk av stegjern, øks, trinnhugging, hopping.
 • Snøbakketeknikk - bruk av sikringsmidler i snø, bruk av øks, oppbremsing etc.

Samling 3.
Timer med lærer: 9

 • Tur
 • Gange i små tau på snø og evt litt is.
 • Veivalg og orientering.

Samling 4.
Timer med lærer: 9

 • Tur.
 • Redning ved uhell/fall, og gjennomgang av tidligere temaer.
 • Redning på snø i små tau. Hvordan ta vare på hverandre i redningssituasjoner?

Samling 5.
Timer med lærer: 6

*Tur
* Oppsummering av kursinnhold.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Praktisk trening/arbeid

Praktisk-teoretisk gjennomføring.

Lenker til eksempler på kursprogram

https://www.dntoslo.no/aktiviteter/837490/

Krav til lærer/instruktør

Godkjent breinstruktører etter Norsk Fjellsportforums (NF) standard.

Læringsressurser

Breboka, håndbok i brevandring, utgitt av DNT Fjellsport.
Håndbok for instruktører, DNT Fjellsport

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.