186 Vannarbeid med hund- introduksjon

Godkjent for 8–16 timer  |  4–12 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Mål med kurset er at

- Deltakerne får kjennskap til vannarbeid, og hvilke øvelser man møter i kl. 1, 2 og 3
- Deltakerne får kunnskap om hvordan de kan utvikle hundens glede for vann, og motivere hunden for vannarbeid.
- Deltakerne får kunnskap om hvordan de kan utvikle hundens ferdigheter i vannarbeid, med hovedvekt på øvelsene i kl. 1
- Deltakerne får kunnskap om hvordan de kan holde hunden trygg, og forebygge skader.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppe er hundeførere som ønsker å lære mer om vannarbeid.

Innhold

  • Hva er vannarbeid?
  • Vannarbeid i Norge
  • Øvelser og reglement i kl. 1 - 3.
  • Sikkerhet i vann og på land - hold varmen!
  • Apportering
  • Svømming og vannglede
  • Dykking
  • Trene og motivere hund

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Vannapport
Dykkapport
Reglement for vannarbeid, utarbeidet av raseklubben for portugisisk vannhund

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Kurset vil foregå både i vann og på barmark, avhengig av øvelser.

Krav til lærer/instruktør

Instruktør må ha fullført kurs som vanntrener gjennom raseklubben for Portugisisk vannhund, eller tilsvarende.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.