185 Støping i betong

Godkjent for 8–12 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære seg teknikker for å støpe fuglebad, tråkkheller, figurer, lykter og ellers alt det kreative deltagerne ønsker å prøve.
* Lære gjennom demonstrasjon hvordan man støper i former.
* Lære om at kostnadene ikke nødvendigvis behøver å være høye

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset er for alle som ønsker å skape noe til egen eller andres hage. Ikke behov for forkunnskaper- bare nysgjerrighet og kreativitet.

Innhold

1.samling

  • Demonstrasjon av tidligere støpte figurer og blader
  • Teori om hvordan man støper, smører formene, tar de ut av formene, hvordan blande betongmasse, hva ønsker hver enkelt deltager å lage
  • Gjennomføre selve støpeprosessen

2.samling

  • Deltagerne lærer hvordan man tar støpen ut av formene, evt finpusse på støpen dersom det er nødvendig
  • Vi går gjennom og ser på resultatet til hver enkelt deltager
  • Hva var lurt å gjøre, hva kunne vært gjort annerledes?
  • Deltagerne deler tips og råd og utveksle erfaringer.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

* Kursholder: trykker opp 20 stk A-4 hefter på 32 sider med bilder og oppskrifter på støp og former.
* I løpet av kurset får deltagerne tips om lenker på nettet.
* Det brukes 15 sekker betongstøp, 1 fl matolje, 1 pk engangshandsker, 4 sekker jord, ståltråd.
* Deltagerne: tar med seg 10 l bøtte, hagehansker, støpeskje, sitteunderlag, pensel, støpeformer, isoporplater, blader fra hagen.

Organisering og arbeidsmåter


Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Studiesirkel (delvis med lærer)

Krav til lærer/instruktør

Ingen krav- bare lang trening og erfaring

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.