185 Støping i betong

Godkjent for 4–20 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal lære å støpe mindre gjenstander til hagen i betong. Som fuglebad, tråkkheller, figurer, lykter osv. 

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset er for alle som ønsker å skape noe til egen eller andres hage. Ikke behov for forkunnskaper, bare nysgjerrighet og kreativitet.

Innhold

  • Kort inføring i betong og HMS rundt støping.
  • Demonstrasjon av tidligere støpte figurer og blader.
  • Teori om hvordan man støper, hvordan blande betongmasse, smøring av former, herdetid og hva en må huske på når en tar ut av formene/strømpene, evt pussing.
  • Praktisk gjennomføring av støpeprosessen -steg for steg.
  • Praktisk(e) oppgave(r)
  • Hva var lurt å gjøre, hva kunne vært gjort annerledes?
  • Deltagerne deler tips og råd og utveksle erfaringer.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Organisering og arbeidsmåter

Teori, diskusjon, demonstrasjon og praktiske oppgaver.

Krav til lærer/instruktør

Kunnskap om, og erfaring med støping av mindre gjenstander i betong.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve/eksamen.

Utfyllende opplysninger

Dette er et praktisk kurs, som unntaksvis kan gjennomføres digitalt (feks pandemi). Det vil i så fall kreve mye av både kursleder og deltagere.

Denne studieplanen ble sist oppdatert 30. oktober 2023

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.