185 Støping i betong

Godkjent for 8-12 timer  |  3-20 deltakere

Mål, læringsmål

Lære seg teknikker for å støpe fuglebad, tråkkheller, figurer, lykter og ellers alt det kreative deltagerne ønsker å prøve.
* Lære gjennom demonstrasjon hvordan man støper i former.
* Lære om at kostnadene ikke nødvendigvis behøver å være høye

Målgruppe og forkunnskaper

Kurset er for alle som ønsker å skape noe til egen eller andres hage. Ikke behov for forkunnskaper- bare nysgjerrighet og kreativitet.

Kursinnhold

1.samling

 • Demonstrasjon av tidligere støpte figurer og blader
 • Teori om hvordan man støper, smører formene, tar de ut av formene, hvordan blande betongmasse, hva ønsker hver enkelt deltager å lage
 • Gjennomføre selve støpeprosessen

2.samling

 • Deltagerne lærer hvordan man tar støpen ut av formene, evt finpusse på støpen dersom det er nødvendig
 • Vi går gjennom og ser på resultatet til hver enkelt deltager
 • Hva var lurt å gjøre, hva kunne vært gjort annerledes?
 • Deltagerne deler tips og råd og utveksle erfaringer.

Arbeidsmåte

 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid
 • Studiesirkel (delvis med lærer)

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Ingen krav- bare lang trening og erfaring

Læringsressurser

 • Kursholder: trykker opp 20 stk A-4 hefter på 32 sider med bilder og oppskrifter på støp og former.
 • I løpet av kurset får deltagerne tips om lenker på nettet.
 • Det brukes 15 sekker betongstøp, 1 fl matolje, 1 pk engangshandsker, 4 sekker jord, ståltråd.
 • Deltagerne: tar med seg 10 l bøtte, hagehansker, støpeskje, sitteunderlag, pensel, støpeformer, isoporplater, blader fra hagen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.