183 NF Metodekurs bre

Godkjent for 35-45 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

 • Deltakerne skal bevisstgjøres om viktigheten av sikkert veivalg på bre og i alpint terreng, og gjøres godt kjent med metodesett og tankegang for sikring og redning på bre, i snøbakker og utsatt terreng (dog ikke klatreterreng).
 • Deltakerne skal vise at de kan orientering og at de har alminnelig god utholdenhet og bevegelsesteknikk i ulendt terreng, på snø og på is.
 • Deltakerne skal videre bevisstgjøres om grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen naturvennlig ferdsel.
 • Kurset skal anspore til refleksjon over instruktørenes formidlerrolle og ansvar.

Målgruppe og forkunnskaper

Personer med mye turerfaring sommer- og vinter. Kurset kan benyttes både for egenutvikling innen bre, og for å utvikle turlederrollen/instruktørrollen i vinterfjellet. Personer som ønsker å bli godkjent breinstruktør, etter Nasjonal Standard.

Kursinnhold

 • Veivalg og føring i brefall
 • Bevegelsesteknikk og bruk av personlig breutstyr
 • Orientering
 • Sikkerhet, sikringsmidler og sikringsmetoder
 • Kameratredning
 • Kjennskap til den organiserte redningstjenesten
 • Førstehjelp
 • Rappell og klemknutegang
 • Snøbakketeknikk
 • Brefører-, turleder- og veglederrollen
 • Naturvennlig ferdsel

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Diskusjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Godkjent NF instruktør.

Kvalifiserende/test/eksamen

Breboka, Håndbok i brevandring, redaktør Sindre Haslene, utgitt av DNT Fjellsport

Eventuelle merknader

Gjennom øvelser og brevandring skal standard metodesett, taulagsrutiner og sikkerhetskrav gjennomgås.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.