182 Turleder på vannet (Kajakk)

Godkjent for 16–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne kunne lede turer på vannet, med ferdighetskrav 1 – 3, i vår, sommer og høstsesongen. (15. april til 15. oktober).

Definisjon av årer:

1 åre - Padling i svært skjermet farvann. Eksempel er et lite havnebasseng eller liten bukt. Basisferdigheter: Deltakeren må ha introduksjonskurs og være kjent med kameratredning. Turene egner seg for de fleste, også padlere som ønsker å utvikle egne ferdigheter. Vind opp til og med Beaufort styrke 1 – Flau vind (1-3 knop). Sjøgang 1 – Småkruset sjø med bølger opp til 0,1 meter i snitt. Ingen strøm og ingen annen trafikk. (NPF Introduksjonskurs blir gjennomført i denne typen farvann.)

2 årer – Padling i skjermet farvann. Eksempel på dette er indre skjærgård. Basisferdigheter: deltakeren må ha grunnkurs og mestre kameratredning. Vind opp til og med Beaufort styrke 2 – Svak vind ved vannflaten (4-6 knop). Sjøgang 2 – Smul sjø med bølger opp til 0,5 meter i snitt. Kun små krusninger ved grunner og skjær. Svært lite strøm og lite annen trafikk. (NPF Grunnkurs blir gjennomført i denne typen farvann.)

3 årer - Padling i noe eksponert farvann. Eksempel er farvann nær land med små øyer og skjær utenfor. Basisferdigheter: deltakeren må ha grunnkurs, teknikkurs eller tilsvarende erfaring og mestre kamerat- og egenredning. Vind opp til og med Beaufort styrke 4 - Laber bris ved vannflaten (11-16 knop). Sjøgang 3 – Sval sjø med bølgehøyde mellom 0,5 og 1,25 meter i snitt. Små brytninger ved grunner og skjær. Strøm og dønninger kan skape litt drag i sjøen. Annen trafikk må påregnes. Ved organiserte turer i slike farvann, vil kravet for deltakelse være grunnkurs. Turlederen vil sørge for sikkerheten under turen. (NPF Teknikk- og aktivitetslederkurs blir gjennomført i denne typen farvann.)

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

- For å delta på kurset må deltakeren ha gjennomført NPF grunnkurs eller tilsvarende utdanning fra utlandet
- Deltakelse vil bli vurdert for erfarne medlemmer med padlekompetanse. (Realkompetanse)
- Aldersgrense for kursdeltakelse er 16 år.

Innhold

Etter endt kurs skal deltagerne:

 • Ha praktisk og teoretisk kunnskap om turledelse på vannet.
 • Ha evne til å planlegge og kunne gjennomføre turer og gjøre veivalg.
 • Være kjent med På tur med klubben – Før, under og etter turen.
 • Være kjent med Gyldenløve Kajakklubb sin ferdighetskrav (årer)
 • Kunne gjøre en risikovurdering (risikovurderingsskjemaet)
 • Ha grunnleggende orienteringsferdigheter på vannet.
 • Ha kunnskap om hvordan en gruppe fungerer på tur.
 • Ha ferdigheter i turledelse på vannet under vekslende forhold.
 • Herunder; padling i gruppe, samling i flåte, krysning, tauing og redning.
 • Ha kunnskap om mat/drikke, turbekledning, utstyr og pakking av kajakk.
 • Ha kunnskap om sikkerhetsutstyr og kunne bruke dette.
 • Kjenne innholdet i GKK sitt turledersett og kunne bruke det.
 • Når uhellet er ute og turen ikke går som den skal
 • Kjenne innholdet i Turlederens kriseark
 • Kunne yte grunnleggende førstehjelp
 • Kjenne symptomene på hypotermi
 • Kjenne DNT sine varslingsrutiner og varslingshierarki

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Presentasjoner til korte plenumssesjoner.

Personlig utstyr: Kajakk, taueline, pumpe, tørrdrakt, åre-pose/pute, lue, hansker, votter, mobil i vanntett pose, skyggelue, lue, neopren hette, vanntette poser, vest, spruttrekk åre med åre-snor, kniv og fløyte. Ekstra tøyskift(er).

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Rollespill
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
En kombinasjon av kortere teoretiske øvelser inne. 90 % av kurset foregår ute på vannet, under varierende vær- og vindforhold. Deltakerne veksler på å ledet gruppen på tur med innlagte uforutsette øvelser, velt, håndtering av sykdom og andre ulykker underveis. Hendelsene evalueres underveis med løpende tilbakemeldinger.

Krav til lærer/instruktør

Kursansvarlig Norges Padleforbund utdannet høyeste nivå veileder.
Kursinstruktør Norges Padleforbund utdannet aktivitetsleder/instruktør

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset inngår i DNT Drammen og Omegn/Gyldenløve Kajakklubb sin kursstige og det utstedes kursbevis ved bestått kurs.

Kursdeltakeren vil etter endt kurs være kvalifisert til å lede turer på vannet.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.