182 Turleder på vannet (Kajakk)

Godkjent for 16-20 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne kunne lede turer på vannet, med ferdighetskrav 1 – 3, i vår, sommer og høstsesongen. (15. april til 15. oktober).

Definisjon av årer:

1 åre - Padling i svært skjermet farvann. Eksempel er et lite havnebasseng eller liten bukt. Basisferdigheter: Deltakeren må ha introduksjonskurs og være kjent med kameratredning. Turene egner seg for de fleste, også padlere som ønsker å utvikle egne ferdigheter. Vind opp til og med Beaufort styrke 1 – Flau vind (1-3 knop). Sjøgang 1 – Småkruset sjø med bølger opp til 0,1 meter i snitt. Ingen strøm og ingen annen trafikk. (NPF Introduksjonskurs blir gjennomført i denne typen farvann.)

2 årer – Padling i skjermet farvann. Eksempel på dette er indre skjærgård. Basisferdigheter: deltakeren må ha grunnkurs og mestre kameratredning. Vind opp til og med Beaufort styrke 2 – Svak vind ved vannflaten (4-6 knop). Sjøgang 2 – Smul sjø med bølger opp til 0,5 meter i snitt. Kun små krusninger ved grunner og skjær. Svært lite strøm og lite annen trafikk. (NPF Grunnkurs blir gjennomført i denne typen farvann.)

3 årer - Padling i noe eksponert farvann. Eksempel er farvann nær land med små øyer og skjær utenfor. Basisferdigheter: deltakeren må ha grunnkurs, teknikkurs eller tilsvarende erfaring og mestre kamerat- og egenredning. Vind opp til og med Beaufort styrke 4 - Laber bris ved vannflaten (11-16 knop). Sjøgang 3 – Sval sjø med bølgehøyde mellom 0,5 og 1,25 meter i snitt. Små brytninger ved grunner og skjær. Strøm og dønninger kan skape litt drag i sjøen. Annen trafikk må påregnes. Ved organiserte turer i slike farvann, vil kravet for deltakelse være grunnkurs. Turlederen vil sørge for sikkerheten under turen. (NPF Teknikk- og aktivitetslederkurs blir gjennomført i denne typen farvann.)

Målgruppe og forkunnskaper

 • For å delta på kurset må deltakeren ha gjennomført NPF grunnkurs eller tilsvarende utdanning fra utlandet
 • Deltakelse vil bli vurdert for erfarne medlemmer med padlekompetanse. (Realkompetanse)
 • Aldersgrense for kursdeltakelse er 16 år.

Kursinnhold

Etter endt kurs skal deltagerne:

 • Ha praktisk og teoretisk kunnskap om turledelse på vannet.
 • Ha evne til å planlegge og kunne gjennomføre turer og gjøre veivalg.
 • Være kjent med På tur med klubben – Før, under og etter turen.
 • Være kjent med Gyldenløve Kajakklubb sin ferdighetskrav (årer)
 • Kunne gjøre en risikovurdering (risikovurderingsskjemaet)
 • Ha grunnleggende orienteringsferdigheter på vannet.
 • Ha kunnskap om hvordan en gruppe fungerer på tur.
 • Ha ferdigheter i turledelse på vannet under vekslende forhold.
 • Herunder; padling i gruppe, samling i flåte, krysning, tauing og redning.
 • Ha kunnskap om mat/drikke, turbekledning, utstyr og pakking av kajakk.
 • Ha kunnskap om sikkerhetsutstyr og kunne bruke dette.
 • Kjenne innholdet i GKK sitt turledersett og kunne bruke det.
 • Når uhellet er ute og turen ikke går som den skal
 • Kjenne innholdet i Turlederens kriseark
 • Kunne yte grunnleggende førstehjelp
 • Kjenne symptomene på hypotermi
 • Kjenne DNT sine varslingsrutiner og varslingshierarki

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Rollespill
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

En kombinasjon av kortere teoretiske øvelser inne. 90 % av kurset foregår ute på vannet, under varierende vær- og vindforhold. Deltakerne veksler på å ledet gruppen på tur med innlagte uforutsette øvelser, velt, håndtering av sykdom og andre ulykker underveis. Hendelsene evalueres underveis med løpende tilbakemeldinger.

Lenker til eksempler på kursprogram

Kurshåndboken er utarbeidet som et prosjekt i styret i klubben og validert av kursansvarlig veileder og kursansvarlig i DNT Drammen og Omegn.

Planen er laget i Word og lagret og pdf. format. Oversendes separat

Krav til lærer/instruktør

Kursansvarlig Norges Padleforbund utdannet høyeste nivå veileder.
Kursinstruktør Norges Padleforbund utdannet aktivitetsleder/instruktør

Læringsressurser

Presentasjoner til korte plenumssesjoner.

Personlig utstyr: Kajakk, taueline, pumpe, tørrdrakt, åre-pose/pute, lue, hansker, votter, mobil i vanntett pose, skyggelue, lue, neopren hette, vanntette poser, vest, spruttrekk åre med åre-snor, kniv og fløyte. Ekstra tøyskift(er).

Kvalifiserende/test/eksamen

Kurset inngår i DNT Drammen og Omegn/Gyldenløve Kajakklubb sin kursstige og det utstedes kursbevis ved bestått kurs.

Kursdeltakeren vil etter endt kurs være kvalifisert til å lede turer på vannet.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.