182 Turleder på vannet (Kajakk)

Godkjent for 16–20 timer  |  4–100 deltakere  | 

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakeren kunne lede eller assistere på næreturer i 1og 2 stjerners farvann og under 1 og 2 stjerners forhold, i vår, sommer og høstsesongen (15. april til 15. oktober).

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltakeren må ha gjennomført et NPF grunnkurs eller tilsvarende utdanning. Aldersgrensen for kursdeltakelse er 16 år.

Innhold

Etter endt kurs skal deltakerne:

 • Ha praktisk og teoretisk kunnskap om turledelse på vannet.
 • Kjenne -Turlederens Huskeliste- for planlegging og gjennomføring av turer.
 • Kunne gjennomføre en risikovurdering før turen starter.
 • Ha grunnleggende orienteringsferdigheter, bruk av kart og kompass.
 • Kunne bruke analoge og digitale verktøy / Kart og digitale værtjenester.
 • Kunne vurdere farvann/forhold og legge opp en hovedrute og alternativer ruter.
 • Ha kunnskap om hvordan en gruppe vil kunne fungere på tur.
 • Ha kunnskap om ledelse av en gruppe under vekslende forhold.
 • Herunder; siktlinje, padling i gruppe, samling i flåte, krysning, tauing og redning.
 • Ha kunnskap om håndtering av uhell og uforutsette hendelser.
 • Ha kunnskap om sikkerhetsutstyr og kunne bruke dette.
 • Kjenne innholdet i turledersettet og kunne bruke dette.
 • Kunne yte grunnleggende førstehjelp og redusere risikoen for hypotermi.
 • Kjenne innholdet i -Turlederens kriseark-, og tiltak ved behov for å søke hjelp.
 • Kjenne DNT sine varslingsrutiner og varslingshierarki.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Presentasjoner som gjennomføres i plenumssesjoner.
Personlig utstyr: Kajakk, taueline, pumpe, tørrdrakt, åre-pose/pute, lue, hansker, votter, mobil i vanntett pose, skyggelue, lue, neopren hette, vanntette poser, vest, spruttrekk åre med åre-snor, kniv og fløyte. Ekstra tøyskift(er).

Organisering og arbeidsmåter

Veiledning med instruktører - Forelesning - Gruppearbeid - Diskusjon - Rollespill - Demonstrasjon - Praktisk trening/arbeid. Store deler av kurset foregår ute på vannet, under varierende vær- og vindforhold. Deltakerne veksler på å lede gruppen på tur med innlagte uforutsette øvelser, velt, håndtering av sykdom og andre uhell. Hendelsene evalueres underveis med løpende tilbakemeldinger.

Krav til lærer/instruktør

Norges Padleforbund utdannede aktivitetsledere og veiledere.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve. Kurset er bestått når kurslærer har godkjent kurset.

Utfyllende opplysninger

Definisjoner: Ferdighetsnivå - Farvann - Forhold
Enkel: 1 og 2 stjerner (* / **)
Ferdighetsnivå: Padling i svært skjermet og skjermet farvann. Grunnleggende kunnskap i å kunne tolke vær, vind, strøm og annen båttrafikk. Ferdighetsnivå tilsvarende grunnkurs hav.
Farvann: Indre skjærgård. Ingen åpne, eksponerte strekninger - Maksimalt 3 km åpent vann i en retning og kun små, ubetydelige åpninger ut mot åpent hav - Liten trafikk - Startpunkt: enkelt, naturlig eller tilrettelagt og skjermet - Navigering Enkel - Dagsetappe: Maksimalt 10 km - Avstand til nærmeste landing 0,5 km - Krysning: Ingen krysning av åpent farvann.
Forhold: Flau til svak vind 0,3–3,3 m/s, sterkere vind i perioder. Bølgehøyde 0,1–0,5 m. Ryddige strømforhold. Normalt ikke over 3 knop.

Studieplanen er laget av DNT Drammen og Omegn / Gyldenløve Kajakklubb, som kan kontaktes ved spørsmål. Tlf: 32 25 51 40.

Planen ble sist oppdatert: 25.03.2024

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.