181 Kurs i egenbeskyttelse mot isbjørn

Godkjent for 12-15 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Lære om felling av bjørn

 • Lære om forvaltning av bjørn og viltets biologi.
 • Lære om artenes adferd.
 • Lære om jakt på artene.
 • Lære om aktuelle skyteøvelser.
 • Lære om skuddplassgransking og ettersøk for arten.

Målgruppe og forkunnskaper

Personell som opererer tidvis i arktiske strøk og som i den forbindelse har behov for å medbringe egenbeskyttelse mot isbjørn. Dette for å kunne ivareta sikkerhet ved landinger i isbjørnfarlige områder.

Kursinnhold

Samling 1. Timer med lærer: 3

Rovdyrenes biologi og adferd, det offentliges rolle ved skadefelling/lisensjakt, mediehåndtering, rovvilthund.

 • Registrering, info, kursopplegg
 • Biologi og atferd hos våre store rovdyr
 • Politiets rolle ved skadefelling/ ettersøk rovdyr/ faunakriminalitet
 • Fylkesmannens rolle ved skadefelling/ ettersøk av rovvilt.
 • SNO’s rovviltkontakt. Skadesaker, erfaringer fra arbeidet med kadaver, samspillet med fellingslag og dyreeiere, kadaverdokumentasjon underveis i prosessen. SNO s håndtering av skuddplass ved skadefelling og lisensfelling.
 • Mediehåndtering

Samling 2. Timer med lærer: 3

Jakt og aktuelle skyeøvelser

 • Bjørnekalibre/bjørnekuler -” Bjørneskytterens ABC»
 • Våpen og mekanismer
 • Tilpasning av jaktgeværet
 • Instruksjon skytestilling
 • Bjørneskytterens «ABC» i praksis
 • Instruksjon i skyting, hurtig og sikker skyting på korte avstander.
 • Trening på skyeoppgaver
 • Testskyting m/skyting på løpende rovvilt og oppdukkende rovviltfigurer

VIKTIG. Alle MÅ ha innskutt våpen på forhånd

Samling 3. Timer med lærer: 6

Pratisk organisering av kommunale fellingslag, skuddplassgransking,skyting

 • Kommunalt fellingslag,Intern kommunikasjon, Avtaler, Instruks, Planlegging
 • Skuddplassgransking/Demonstrasjon
 • Skuddplassgransking i praksis
 • Ettersøk, Praktiske øvelser
 • Skyting mot forskjellige rovviltfigurer og oppdukkende rovviltfigurer
 • Skyteprøve (Bjørnepasset)
 • Evaluering – Kursbevis- Avslutning

VIKTIG. Alle MÅ ha innskutt våpen på forhånd

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Praktisk trening/arbeid

Arbeidsform for alle samlinger:
Teori, foredrag med spørsmål, video. Instruksjon ute, egentrening med veiledning

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Ha kjennskap til viltet og viltets biologi. Videre og ha kompetanse innenfor jakt og skyting samt ettersøk av vilt.

Insetruktører med erfaring fra skadefelling.
Skytekompetanse
Hundekompetans

Læringsressurser

Kvalifiserende/test/eksamen

Elevene får et kursbevis etter endt kurs

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.