181 Kurs i egenbeskyttelse mot isbjørn

Godkjent for 12–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om felling av bjørn

- Lære om forvaltning av bjørn og viltets biologi.
- Lære om artenes adferd.
- Lære om jakt på artene.
- Lære om aktuelle skyteøvelser.
- Lære om skuddplassgransking og ettersøk for arten.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Personell som opererer tidvis i arktiske strøk og som i den forbindelse har behov for å medbringe egenbeskyttelse mot isbjørn. Dette for å kunne ivareta sikkerhet ved landinger i isbjørnfarlige områder.

Innhold

Samling 1. Timer med lærer: 3

Rovdyrenes biologi og adferd, det offentliges rolle ved skadefelling/lisensjakt, mediehåndtering, rovvilthund.

 • Registrering, info, kursopplegg
 • Biologi og atferd hos våre store rovdyr
 • Politiets rolle ved skadefelling/ ettersøk rovdyr/ faunakriminalitet
 • Fylkesmannens rolle ved skadefelling/ ettersøk av rovvilt.
 • SNO’s rovviltkontakt. Skadesaker, erfaringer fra arbeidet med kadaver, samspillet med fellingslag og dyreeiere, kadaverdokumentasjon underveis i prosessen. SNO s håndtering av skuddplass ved skadefelling og lisensfelling.
 • Mediehåndtering

Samling 2. Timer med lærer: 3

Jakt og aktuelle skyeøvelser

 • Bjørnekalibre/bjørnekuler -” Bjørneskytterens ABC»
 • Våpen og mekanismer
 • Tilpasning av jaktgeværet
 • Instruksjon skytestilling
 • Bjørneskytterens «ABC» i praksis
 • Instruksjon i skyting, hurtig og sikker skyting på korte avstander.
 • Trening på skyeoppgaver
 • Testskyting m/skyting på løpende rovvilt og oppdukkende rovviltfigurer

VIKTIG. Alle MÅ ha innskutt våpen på forhånd

Samling 3. Timer med lærer: 6

Pratisk organisering av kommunale fellingslag, skuddplassgransking,skyting

 • Kommunalt fellingslag,Intern kommunikasjon, Avtaler, Instruks, Planlegging
 • Skuddplassgransking/Demonstrasjon
 • Skuddplassgransking i praksis
 • Ettersøk, Praktiske øvelser
 • Skyting mot forskjellige rovviltfigurer og oppdukkende rovviltfigurer
 • Skyteprøve (Bjørnepasset)
 • Evaluering – Kursbevis- Avslutning

VIKTIG. Alle MÅ ha innskutt våpen på forhånd

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

* Det vil bli gitt ut til elevene utskrifter av div pdf filer, og utdrag fra bøker som kan brukes. Noen av dem er listet opp under i form av linker.
* Det vil bli brukt PP presentasjoner under den teoretiske delen.
* For ute delen er det bekledning, skivemateriell, tilgang på godkjent skytebane og våpen.
* NJFFs rovvilthefter
* Minnepenn med aktuelt lovverk og instrukser
* Rifle med ammunisjon (minst 100 skudd)
* Hørselvern
* Klær og sko til utebruk
* Noen hunder til bruk i instruksjon

- Viltet: biologi og forvaltning, Hjeljord, Olav
- https://rovdyrsenter.no/rovdyr/bjorn/
-http://www.sysselmannen.no/Documents/Sysselmannen_dok/Trykksaker/Isbjorn_paa_Svalbard_WfrLH.pdf
- http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M16/M16.pdf

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Praktisk trening/arbeid
Arbeidsform for alle samlinger:
Teori, foredrag med spørsmål, video. Instruksjon ute, egentrening med veiledning

Krav til lærer/instruktør

Ha kjennskap til viltet og viltets biologi. Videre og ha kompetanse innenfor jakt og skyting samt ettersøk av vilt.

Insetruktører med erfaring fra skadefelling.
Skytekompetanse
Hundekompetans

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.