1804 Bruk av ville vekster

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

De skal lære og bruke planter og materialer fra naturen til å lage såpe, kremer og lypsyl.\\ De skal lære om og bruke rene materialer uten tilsetting av kjemikalier. \\ De skal også lære å lage blomsteroppsatser og dekorasjoner av naturmaterialer.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle aldre, det trengs ingen forkunnskap.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3Timer uten lærer: 2
Tema
Fellessamling og introduksjon av kurset.

Stikkord
Bli kjent med deltakarane, instruktør og utstyr i sløydsalen. Kva som skal lagast.

Arbeidsform og gjennomføring
Planlegging og diskusjon. Bruke nettet og studere ulike sprellemenn og korleis dei må lagast, for å få dei til å fungere.

Problemstillinger
Kva trengs av utstyr? Kven som skal bruke utstyret? Det er kun instruktøren som kan bruke bandsaga.

2. samling
Timer med lærer: 5Timer uten lærer: 2
Tema
Sprellemann.

Stikkord
Lære ved å gjere. Teikne opp omrisset av kroppen, armane og føtene til sprellemannen på ei treplate.

Arbeidsform og gjennomføring
Grovskjere rundt delane på bandsaga. Bruke sandpapir og pusse alle sidene, slik at dei blir glatte.

Problemstillinger
Det er viktig at ein pussar med sandpapiret, slik at alle sidene er glatte, og ein ikkje set stikker i fingrane. Der det skal vere rundt, må ein pusse, slik at det ikkje blir taggut.

3. samling
Timer med lærer: 3Timer uten lærer: 2
Tema
Måle sprellemannen sin.

Stikkord
Bruke akrylmåling og lære om korleis ein målar.

Arbeidsform og gjennomføring
Leggje papir utover på borda. Bruke plastkrus til å ha målinga i. Bruke penslar av ulik storleik. Bruke god tid og vere nøye med målinga. La målinga tørke mellom kvar gong ein målar oppå.

Problemstillinger
Lære seg til å måle "tynne" strøk. Då tørkar målinga raskare. La målinga tørke, før ein målar oppå.

4. samling
Timer med lærer: 2Timer uten lærer: 2
Tema
Montere sprellemann.

Stikkord
Bruke drill til å lage hol, der delane skal monterast saman.

Arbeidsform og gjennomføring
Merke av der det skal vere hol på dei ulike delane. Kutte opp tråd til å knyte dei ulike delane saman med. Finne fram 4 splittbinders til kvar sprellemann.

Problemstillinger
Tre tråden inn i eine holet i armen og knyte ein knute. Gjere det same med den andre armen. Setje kvar arm saman med kroppen med ein splittbinders. Gjere akkurat det same med kvar av føtene, med trådendane og splittbinders. Knyte ein lenger tråd midt på bak. Denne skal vere til å dra i føtene og armane med. Trådane mellom armane og føtene må kanskje justerast? Sprellemannen er ferdig, dersom ikkje armane og føtene buttar mot kvarandre. Til slutt lagar vi ei utstilling med alle sprellemennene.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Flora for Norge og Nord-Europa ISBN 82-512-0355-4\\

Eget hefte med oppskrifter for såper, kremer m.m. utarbeidet av kursinstruktøren.
Minner fra Strandkanten ISBN 82-445-0288-6\\
Skapende jul ISBN 82-445-0348-3\\
Flora for Norge og Nord-Europa ISBN 82-512-0355-4\\
Medisinplanter ISBN 82-7862-004-0

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Avsluttende prøve/eksamen

Evaluering ved kursets avslutning.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.