1804 Bruk av ville vekster

Mål

De skal lære og bruke planter og materialer fra naturen til å lage såpe, kremer og lypsyl.
De skal lære om og bruke rene materialer uten tilsetting av kjemikalier.
De skal også lære å lage blomsteroppsatser og dekorasjoner av naturmaterialer.

Målgruppe

Alle aldre, det trengs ingen forkunnskap.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Produksjon av såper og kremer ved bruk av naturmaterialer.

Stikkord

Lære hva som er riktige plantevalg.

Arbeidsform og gjennomføring

Lage sine egne såper og kremer på naturlige ingredienser under demonstrasjon og opplæring ved instruktør. Lære ved å gjøre, og mestre dette selv.

Problemstillinger

Hva kan vi bruke av ville vekster til produksjon? Lære om giftige planter.

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Blomsteroppsatser og dekorasjoner ved bruk av naturmaterialer

Stikkord

De skal selv plukke og finne materialer; som blomster, stein og tre som de skal lære og sette sammen til buketter, oppsatser og dekorasjoner.

Arbeidsform og gjennomføring

De skal selv plukke og finne materialer som de skal lære og sette sammen til buketter, oppsatser og dekorasjoner.

Problemstillinger

Lære om giftige planter, og riktig plantevalg.

Litteratur/materiell for deltakerne

Flora for Norge og Nord-Europa ISBN 82-512-0355-4

Eget hefte med oppskrifter for såper, kremer m.m. utarbeidet av kursinstruktøren.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Minner fra Strandkanten ISBN 82-445-0288-6
Skapende jul ISBN 82-445-0348-3
Flora for Norge og Nord-Europa ISBN 82-512-0355-4
Medisinplanter ISBN 82-7862-004-0

Opplegg for evaluering

Evaluering ved kursets avslutning.