1803 Innføring og læring i bruk av MakeMake

Mål

Deltakerne skal lære å lage egne produkter gjennom:
- å lære om arbeidsformen MakeMake.
- å lære om oppbygging av former.
- å få en innføring i teknikklære.
- å få innføring i male/fargelære og teknikker.

Målgruppe

Alle med interesse for å lage egne produkter.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 4 til 8 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Innføring i hva MakeMake er, arbeidsform, Veiledning for prosjekter. Valg av eget prosjekt

Stikkord

Få tips om hva som er mulig å lage og hvordan

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning, bilder/video.

Problemstillinger

Hvordan kan vi bruke MakeMake?

2. samling

Timer med lærer: 5

Tema

Valg av tema/prosjekt. Oppbygging av former

Stikkord

Vi lærer hvordan former lages av isopor. Legger på første lag av MakeMake

Arbeidsform og gjennomføring

Tegne eget prosjekt for deretter å skjære ut former. Praktisk arbeid med MakeMake

Problemstillinger

Diskusjon om styrker og svakhet ved de forskjellige prosjekter

3. samling

Timer med lærer: 5

Tema

Teknikklære, muligheter og tips

Stikkord

Demonstrasjon av hvilke materialer vi kan bruke. Teknikklære.

Arbeidsform og gjennomføring

Vi legger på siste lag med MakeMake. Overflate/uttrykk/struktur.

Problemstillinger

Diskusjon om hvert enkelt prosjekt, hva har gått galt og hva har vi lykkes med?

4. samling

Timer med lærer: 5

Tema

Teori om siste finish, maling og fargevalg. Dekorering

Stikkord

Demo - MakeMake farvesortiment. Innføring i maleteknikker. Maling/dekorering av eget prosjekt

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk arbeid kombinert med forelesning

Problemstillinger

Meningsutveksling om prosjektene og dekorasjon av de forskjellige.

5. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 3

Tema

Hvordan lage egne former av lateks og silikon. Evaluering av alle prosjektene

Stikkord

Lære hvordan lage former. Se på hvert enkelt prosjekt og lære hva som var nødvendig, var noe unødvendig? Konklusjon

Arbeidsform og gjennomføring

Først forelesning av lærer. Deretter besøk for å se hvordan prosjektet ble.

Problemstillinger

Diskusjon rundt prosjektene, bruk av tid, bruk av materiell og hva kan vi gjøre annerledes

Litteratur/materiell for deltakerne

Video på internett. Nilsson, Malin, sv.
Vannspeil og betong i hagen / Malin Nilsson, Camilla Arvidsson ; oversatt av Stein Gabrielsen. - [Oslo] : Gyldendal, 2012. - 127 s. : kol. ill.

Dengin, Yvonne, n., 1961-
Krukker med stil : for alle typer uterom / Yvonne Dengin ; fotografi Anne Manglerud

Krav til lærer/instruktør

Må kunne å bruke MakeMake og ha informasjon om produktet.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Se overfor på litteratur samt egen erfaring.

Opplegg for evaluering

Vi evaluerer hva vi synes var lærerikt, hva var vanskelig og ser hva vi har klart å få til.