1803 Innføring og læring i bruk av MakeMake

Godkjent for 8–22 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal lære å lage egne produkter gjennom:
Å lære om arbeidsformen MakeMake
Å lære om oppbygging av former
Å få en innføring i teknikklære
Å få innføring i male/fargelære og teknikker.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle med interesse for å lage egne produkter.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Innføring i hva MakeMake er, arbeidsform, Veiledning for prosjekter. Valg av eget prosjekt

Stikkord
Få tips om hva som er mulig å lage og hvordan

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning, bilder/video.

Problemstillinger
Hvordan kan vi bruke MakeMake?

2. samling
Timer med lærer: 5
Tema
Valg av tema/prosjekt. Oppbygging av former

Stikkord
Vi lærer hvordan former lages av isopor. Legger på første lag av MakeMake

Arbeidsform og gjennomføring
Tegne eget prosjekt for deretter å skjære ut former. Praktisk arbeid med MakeMake

Problemstillinger
Diskusjon om styrker og svakhet ved de forskjellige prosjekter

3. samling
Timer med lærer: 5
Tema
Teknikklære, muligheter og tips

Stikkord
Demonstrasjon av hvilke materialer vi kan bruke. Teknikklære.

Arbeidsform og gjennomføring
Vi legger på siste lag med MakeMake. Overflate/uttrykk/struktur.

Problemstillinger
Diskusjon om hvert enkelt prosjekt, hva har gått galt og hva har vi lykkes med?

4. samling
Timer med lærer: 5
Tema
Teori om siste finish, maling og fargevalg. Dekorering

Stikkord
Demo - MakeMake farvesortiment. Innføring i maleteknikker. Maling/dekorering av eget prosjekt

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk arbeid kombinert med forelesning

Problemstillinger
Meningsutveksling om prosjektene og dekorasjon av de forskjellige.

5. samling
Timer med lærer: 1Timer uten lærer: 3
Tema
Hvordan lage egne former av lateks og silikon. Evaluering av alle prosjektene

Stikkord
Lære hvordan lage former. Se på hvert enkelt prosjekt og lære hva som var nødvendig, var noe unødvendig? Konklusjon

Arbeidsform og gjennomføring
Først forelesning av lærer. Deretter besøk for å se hvordan prosjektet ble.

Problemstillinger
Diskusjon rundt prosjektene, bruk av tid, bruk av materiell og hva kan vi gjøre annerledes

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Video på internett. Nilsson, Malin, sv.
Vannspeil og betong i hagen / Malin Nilsson, Camilla Arvidsson ; oversatt av Stein Gabrielsen. - [Oslo] : Gyldendal, 2012. - 127 s. : kol. ill.Dengin, Yvonne, n., 1961-
Krukker med stil : for alle typer uterom / Yvonne Dengin ; fotografi Anne Manglerud
Se overfor på litteratur samt egen erfaring.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Må kunne å bruke MakeMake og ha informasjon om produktet.

Avsluttende prøve/eksamen

Vi evaluerer hva vi synes var lærerikt, hva var vanskelig og ser hva vi har klart å få til.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.