1801 Konkurranselydighet - veien mot FCI 3

Godkjent for 8–30 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Fører og hund skal i løpet av kurset lære de grunnleggende ferdighetene som ligger til grunn for de fleste øvelsene de møter i lydighetsklassene 1, 2, 3 og FCI3. Kurset er basert på individuell oppfølging og observering av de andre ekvipasjene for best mulig læring.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som ønsker å drive med konkurranselydighet

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Oppstart av kurs

Stikkord
Teori, kartlegging, målsetninger

Arbeidsform og gjennomføring
Instruktør innhenter informasjon fra alle deltagerne om hvor de er og hvilke mål de har. Snakker om kursets innhold og oppbygning. Starter enkel kartlegging og innlæring.

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Grunnleggende ferdigheter

Stikkord
Individuell, observasjon, målsetninger, fremgang

Arbeidsform og gjennomføring
Individuell instruksjon utfra der ekvipasjen er og ønsker å nå.

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Grunnleggende ferdigheter

Stikkord
Dirigering, kjegle, target, ruta, fremadsending

Arbeidsform og gjennomføring
Innføring og videreutvikling av dirigering, kjegle og target

4. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Grunnleggende ferdigheter

Stikkord
Sitt, dekk, stå

Arbeidsform og gjennomføring
Innlæring og videreutvikling av sitt, dekk og stå

5. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Grunnleggende ferdigheter

Stikkord
På plass, lineføring, fot, transportetappe

Arbeidsform og gjennomføring
Fokus på utgangsstilling, lineføring, fri ved fot og transportetappe mellom øvelser

6. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Grunnleggende ferdigheter

Stikkord
Luktdiskriminering, apport, neseprøve

Arbeidsform og gjennomføring
Innlæring og videreutvikling av luktdiskriminering (neseprøve) og apportering

7. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Grunnleggende ferdigheter

Stikkord
Oppsummering

Arbeidsform og gjennomføring
Vi oppsummerer kurset og går gjennom det vi har lært. Jobber med det som er ønsket av de enkelte deltagerne.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

bane

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Instruktør bør være utdannet NKK trinn 2 instruktør innen lydighet, alternativt noe lignende ved annen hundeskole. Helst konkurrert i Elite/FCI3 med egen hund, men minimum klasse 3.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.